Pogledajte oznake

Brana Modrac

BRANA JE SIGURNIJA: Okončana treća faza sanacije

Brana na hidroakumulaciji Modrac je sigurna i svi koji borave nizvodno od nje i u slučaju izrazito obilnih padavina mogu biti mirni. Treća faza sanacije objekta je okončana, a trenutno je u toku izrada projekta izvedenog stanja.Prema…

Stare fotografije: Brana jezera Modrac

Brana “Modrac” je izgrađena 1964. godine na rijeci Spreči, čime je istovremeno formirana i istoimena akumulacija, sa prevashodnom namjenom obezbjeđenja potrebnih količina vode za proizvodne procese industrijskih kapaciteta na području…

Vodotoci u blagom porastu

Svi vodotoci i na području Tuzlanskog kantona u blagom su porastu. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu kod mosta za Karanovac iznosio je 310 cm i porastao je za 18 cm u odnosu na jučerašnje mjerenje u 7 sati.