Pogledajte oznake

Berza rada

TQM: Konkurs za prijem u radni odnos

TQM d.o.o. Lukavac, kao ovlaštena organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, a na osnovu povećanog obima poslova raspisuje: KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS za radna mjesta: STRUČNI SARADNIK ZA ZAŠTITU