Održana 25. sjednica OV Lukavac

565
Zgrada Općine Lukavac

U četvrtak je u sali PU Lukavac, održana 25.sjednica OV Lukavac uz dvije nove tačke koje su predložene na Kolegiju OV. Tako su vijećnici OV Lukavac, nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice OV, usvojili i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za 2011. godinu.

Kao što je rečeno na sjednici, prilikom njenog usvajanja, ova Odluka prethodi Odluci o Nacrtu budžeta za 2011. godinu, o kojoj će se raspravljati na jednoj od sjednica OV, nakon javne rasprave za budžet 2011. godine koja je u toku. Jednoglasno je usvojena i Odluka o dekorisanju javnih površina na području Općine Lukavac, uz određene izmjene, koje se tiču sankcionisanja za prekršaje fizičkih i pravnih lica u slučaju kršenja odredaba ove Odluke.

Najveću pažnju vijećnika, izazvala je tačka dnevnog reda koja se odnosila na Informaciju o stanju divljih deponija na području Općine Lukavac sa prijedlogom mjera. Ova tačka je jednoglasno usvojena uz zaključke, nakon iznesenih prijedloga mjera od strane vijećnika i Amira Sejdinovića, pomoćnika za civilnu zaštitu, koji ih je prezentirao u ime općinskog načelnika.

Prema njihovim prijedlozima, u narednom će se periodu izvršiti izmjene Odluke o komunalnom redu, koja će sadržavati jasno definisane sankcije za prekršioce njenih odredaba, uvesti dežurni telefon u općinsku službu za inspekcijske poslove, koji bi bio online 24 sata, a kao nužnost je istaknuto i sačinjavanje operativnog plana provođenja Odluke o obaveznom odvozu smeća, čije bi sprovođenje bilo obavezno. Služba za komunalno – stambene poslove, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica je zadužena od strane OV Lukavac, da izvrši evidentiranje divljih deponija, ukloni iste sa potvrđivanjem mehanizama za održavanje stanja uspostavljenog nakon čišćenja, te da za 60 dana sačini informaciju o izvršenoj aktivnosti.

Služba je zadužena da sačini i Odluku o komunalnom redu, koja bi, za razliku od postojeće, sadržavala jasno definisane kazne za prekršioce njenih odredaba. Od 19 vijećnika koji su se izjasnili po pitanju Informacije o ostvarenim novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2009. godini na području Općine Lukavac, njih 16 ju je podržalo, dok su 3 vijećnika bila suzdržana. Data je saglasnost i za dvije situacije mikrolokacije, a takođe i saglasnost za usvajanje Pravila JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac.

Na jučerašnjoj je sjednici razmatran i prijedlog Ugovora o zakupu nepokretnosti između Općine Lukavac i MZ Puračić. OV Lukavac je dalo saglasnost na ovaj ugovor uz zaključke koji se odnose na zakup zemljišta i objekata koji se koriste za pijacu i vašar u MZ Puračić i period korištenja prostora. Tako će iznos sredstava koji MZ Puračić bude izdvajala za zakup 13.543 m2, biti uložen u projekte ove mjesne zajednice.

(SodaLIVE.ba)

PREPORUČUJEMO

Komentarisanje nije dozvoljeno.