Održana 130. redovna sjednica Vlade TK

0 469

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Izmjenama je predloženo poresko oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti mladim ljudima do 35 godina starosti koji prvu put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana ili kuće, pod uslovom da oni ili član njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici stana odnosno porodične kuće.

U pripremi ovog Nacrta, koji je iniciralo Općinsko vijeća Tuzle, konsultovane su općine Tuzlanskog kantona, koje su uglavnom podržale predložene izmjene. Osim toga stigli su i prijedlozi da se izmjenama Zakona odnosno predloženim poreskim oslobađanjem, obuhvate svi novosagrađeni objekti prilikom prvog prometa između kupca i poreskog obveznika registrovanog za obavljanje građevinske djelatnosti. S obzirom na to da je na taj način ovo pitanje riješeno u većini kantona predložena je takva izmjena Zakona. Preciziran je pojam novosagrađenog objekta na način da se pod tim pojmom podrazumijeva stan i poslovni prostor koji se prvi put pojavljuje u prometu i to između registrovanog poreznog obveznika za obavljanje građevinske djelatnosti i kupca, te da se radi o novoizgrađenom objektu koji se prvu put pojavljuje u prometu. Uz kupoprodajne ugovore porezni obveznik, registrovan za oblast građevinarstva nadležnoj poreznoj upravi o tome dostavlja i pismenu izjavu.

Uz Nacrt zakona utvrđen je i prijedlog Programa javne rasprave. Predviđeno je da javna rasprava traje 30 dana, a da Nacrt zakona bude dostavljen svim općinskim vijećima na području Tuzlanskog kantona, Kantonalnom poreznom uredu Tuzla i svim ministarstvima.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U TOKU 2009. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2009. godini.

U toku prošle godine nadležnim tužilaštvima podneseno je 4 008 izvještaja o izvršenju krivičnog djela, protiv 5 113 učinilaca. U odnosu na prošlu godinu broj podnesenih izvještaja nadležnim tužilaštvima je veći za 51 odnosno 1,29%, dok je broj počinilaca veći za 182 ili 3,69%. Ukupan broj krivičnih djela obuhvaćenih podnesenim izvještajima je 4 464, što je za 168 krivičnih djela ili 3,91% više u odnosu na 2008. godinu. 55,4% krivičnih djela u 2009. godini odnosi se na nepoznate izvršioce. Operativnim radom otkriveni su počinioci 1 482 krivična djela po nepoznatom izvršiocu, što je 59,98%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 77,84%.

Od ukupnog broja prijavljenih počinilaca 653 su maloljetnici. U odnosu na prethodnu godinu broj prijavljenih maloljetnika manji je za 149. Ukupna materijalna šteta nastala počinjenim krivičnim djelima iznosi oko 10,5 miliona KM, što je za oko 330 000 KM manje u odnosu na 2008. godinu. Najveći broj izvršenih krivičnih djela, 58,42% odnosi se na oblast imovinskih delikata. Objekti napada bili su poslovni, stambeni i pomoćni objekti, motorna vozila i dr.

Kada je u pitanju javni red i mir, evidentirana su 2 756 događaja u kojima je došlo do narušavanja javnog reda i mira. U 1 125 događaja podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka, a u 1 613 slučajeva izdati su prekršajni nalozi. Od ukupnog broja prijavljenih događaja 114 je ocijenjeno težim oblikom narušavanja javnog reda i mira.

U oblasti saobraćaja u 2009. godini kontrolisano je 243 025 vozila i 75 184 lica u vozilima (osim vozača). Zbog učinjenih krivičnih djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja nadležnim tužilaštvima podneseno je 146 izvještaja, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 22 izvještaja ili 13,1%. U prošloj godini u Tuzlanskom kantonu se dogodilo 5 471 saobraćajnih nezgoda što je u odnosu na 2008. godinu manje za 96 saobraćajnih nezgoda ili 1,7%. Ukupno su stradale 1 762 osobe što je za 5% manje u odnosu na isti period prošle godine. Nažalost smrtno je stradalo 40 osoba.
USVOJEN PLAN I PROGRAM RADA SAVJETA ZA NEVLADIN SEKTOR I PITANJA MLADIH VLADE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Plan i program rada Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih za 2010. godinu. Savjet je tijelo Vlade Tuzlanskog kantona koje koordinira aktivnosti svih subjekata od značaja za promociju i zaštitu uloge mladih i inicira institucionalno i sistematsko rješavanje potreba i problema mladih i nevladinog sektora, te stvara ambijent za provedbu evropskih standarda kvaliteta života mladih i razvoj nevladinog sektora na području Tuzlanskog kantona. U tom cilju Program rada ovog Savjeta za 2010. godinu usmjeren je na razumijevanje potreba i problema mladih, institucionalno i sistematsko rješavanje njhovih potreba i problema, razumijevnaje uloge i značaja nevladinog sektora i jačanje međusektorske saradnje vladinog i nevladinog sektora na pdoručju Tuzlanskog kantona.Također, jedan od zadataka na koji će Savjet usmjeriti svoje aktivnosti je praćenje zakonskih i drugih institucionalnih rješenja koja razmatraju probleme u vezi sa položajem mladih i ulogom nevladinog sektora. Sve aktivnosti će biti provedene kroz redovne sjednice Savjeta, sprovođenje aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja mladih i nevladinog sektora, i unapređenje institucionalne saradnje sa Vladom Tuzlanskog kantona i nevladinim sektorom te iniciranje sastanaka sa predstavnicima vladinog i nevladinog sektora.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva finansija utvrdila osnovicu za obračun plaća svih budžetskih korisnika za mjesec maj 2010. godine u visini od 390 KM, te naknadu za ishranu u toku rada za maj ove godine u visini od 7 KM za izrađeni dan. Iznosi su na nivou prva četiri mjeseca 2010. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije „Nauka“ za 2010. godinu. Izmjenama je utvrđeno da će Ministarstvo na osnovnu utvrđenih kriterija objaviti obavijest o raspisivanju javnog poziva za predlaganje zahtjeva za ostvarivanje prava po ovom osnovu u jednom dnevnom listu, a da će cjelokupan tekst javnog poziva biti objavljen na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Planinarskom društvu „Konjuh“ Tuzla odobrila 4 000 KM na ime sufinansiranja 13. balkanskih susreta planinara, koji će ove godine biti održani u Tuzlanskom kantonu. Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona odobreno je 10 000 KM za sufinansiranje manifestacija kulture koje ova Javna ustanova organizuje u toku 2010. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Tekuće rezerve odobrila 6 000 KM Savezu sjedeće odbojke RVI–a i IL Tuzlanskog kantona. Sredstva su odobrena za sufinansiranje nastupa Seniorske reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci na Svjetskom prvenstvu koje se ove godine održava u Oklahomi, Sjedinjene Američke Države.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku kojom je Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona data saglasnost za zaključenje ugovora o koncesiji sa doo „Eko-toplane“ Gračanica za realizaciju projekta snabdijevanja grada Gračanice toplotnom energijom.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ovog Ministarstva. Izmjenama je pozicija „viši referent za redove vožnje“ za koji je uslov bio IV stepen stručne spreme promijenjena u poziciju „stručni saradnik za prevoz putnika“ sa uslovom visoke stručne spreme.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x