Javni poziv na licitaciju

642

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Ozren” Petrovo na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 406/10, od 22.11.2010. godine objavljuje:

L I C I T A C I J U

Javna ustanova Dom zdravlja Ozren Petrovo će izvršiti prodaju osnovnih sredstava putem licitacije i to:

  • 1. Hematološki brojač ABX600T, godina proizvodnje 2002. početne vrijednosti 4.500,00 KM
  • 2. Specaijalizovano sanitetsko vozilo “Jugo florida” 1,3 LC proizvedeno 2001. godine, ne registrovano br. motora 128A60640081763, broj šasije VX1103A0000050464, početne vrijednosti 800,00 KM.

II

Prilikom prodaje osnovna sredstva se kupuju po principu viđeno-kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Kupljena osnovna sredstva preuzimaju se u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

III

U javnom pozivu na licitaciju mogu uzeti učešće sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu kaucije na dan licitacije do 13 časova, na blagajni JU Dom zdravlja “Ozren” Petrovo.

IV

Troškove prenosa vlasništva za motorno vozilo Jugo Florida kao i ostali troškovi u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

V

Prodaja osnovnih sredstava će biti održana 21.12.2010. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama JU Dom zdravlja “Ozren” Petrovo, ul. Todora Vujasinovića bb.

Licitirati se može isključivo ono osnovno sredstvo za koje je uplaćena kaucija. Povrat kaucije za neizlecitirana sredstva izvršiće se poslije licitacije u JZU Dom zdravlja “Ozren” Petrovo.

VI

Osnovna sredstva mogu se pogledati svaki radni dan u vremenu od 9 do 13 časova u prostorijama JZU Dom zdravlja “Ozren” Petrovo.

VII

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 053-260-027 u vremenu od 7 do 15 časova.

(SodaLIVE.ba MARKETING)

PREPORUČUJEMO

Komentarisanje nije dozvoljeno.