Izborni program SDU BiH za 2010. godinu

1 501

U vremenu kada svaki četvrti stanovnik BiH živi ispod donje granice siromaštva, kada su državne institucije Bosne i Hercegovine kompromitirane i pozicionirane na vrhu tabele najkorumpiranijih država svijeta, predstojeći Opći izbori u BiH predstavljaju aktivnost od najvećeg patriotskog, ali i egzistencionalnog značaja za sve građane Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu SDU BiH će svoju kampanju za opće izbore 2010 godine voditi u skladu sa dvije poruke, prvom osnovnom “PROTV LOPOVA, KORUPCIJE I SIROMAŠTVA” i drugom koja ništa manje nije važna „MORAL, PRAVDA, POŠTENJE – VRIJEDI SE BORITI“.

Ko smo mi? Socijaldemokratska Unija BiH je mlada partija socijaldemokratskog političkog utemeljenja u Bosni i Hercegovini, osnovana 2002. godine zbog nezadovoljstva dotadašnjim a i sadašnjim radom drugih socijaldemokratskih partija, osnovni motiv pri osnivanju SDU BiH je afirmacija izvornih principa Socijademokratije. Sadašnje rukovodstvo SDU BiH je sačinjeno od strane provjerenih patriota i ljudi bez kriminalne i nacionalističke hipoteke. Na dosadašnjim opštim i lokalnim izborima SDU BiH se profilirala kao respektabilnla politička stranka sa značajnim brojem vječničkih i poslaničkih mjesta u zakondavnim tijelima u BiH. Kao za sada opoziciona stranka svojim dejlovanjem SDU BiH je dokazala da nije isključivo kritezerska stranka, već da podržava sve što je u funkciji opšteg boljitka za državu, njene građane i njene narode. Primjer za to je djelovanje SDU BiH u zakonodavnim tijelima u kojima smo aktivno učestvovali predlažući nova zakonska rješenja, kao i poboljšanje postojećih zakonskih akata (Zakon o pomilovanju, Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog postupka i Zakon o štrajku). U skladu s tim treba istaći da su poslanici SDU BiH u Skupštini Kantona Sarajevo po istraživanju CCI-a najaktivniji poslanici u postavljanju pitanja i inicjativa u BiH.

Za SDU BiH su prioritet 4 ključna pitanja:

Donošenje novog Ustava BiH
Revitalizacija ekonomskog sektora
Afirmacija socijalne pravde
Rješavanje pitanja korupcije i institucionalnog kriminala
Donošenje novog Ustava BIH
Donošenje novog Ustava BiH za SDU BiH predstavalja uslov za efikasno rješavanje svih političkih i ekonomskiih problema sa kojima se BIH suočava u postdejtonskom periodu. Činjenica je da su svi građani BiH sadašnjim Ustavom diskriminisani samo na različitiom djelovima BiH, a tu diskriminaciju proizvodi podijela BiH na dva entiteta. Stoga SDU BiH neprihvata sadašnju Ustavno pravnu i terotorijalnu organizaciju BiH kao trajno rješenje, već se zalaže za uspostavljanje Republike BiH. U tom kontekstu SDU BiH se zalaže za novi koncept teritorijalne organizacije BiH u kojem će biti u potpunosti zastupljena individualna, ljudska i nacionalna prava na cijeloj teritoriji BiH. Novi ustav treba omogućiti funkcionalne, transparentne i stabilne državne institucije koje mogu usvojiti i provesti standarde i vrijednosti Evropske unije i NATO-a, kako bi BiH što prije postala punopravna članica ovih asocijacija.

Revitalizacija ekonomskog sektora
Drugo ključno pitanje za SDU BiH je revitalizacija ekonomskog sektora i revizija privatizacije – U okviru ekonomskog programa za predstojeće Opće izbore 2010. godine za SDU BiH će ključni zahtjev biti uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora na nivou države BiH i formiranje stabilnih ekonomskih institucija koju bi BiH učinile funkcionalnom i ekonomski konkurentnom u procesu Evropskih integracija.

SDU BiH podržava uspostavljanje aražmana sa međunarodnim finansijskim institucijama u cilju podrške razvoja privrede, investicionog otvaranja kapitalnih projekata i javnih radova, a ne da se na osnovu tih aražmana finansira javna potrošnja. Također, potrebno je da nadležna tijela BiH iznađu rješenja sa komercijalnim bankama u cilju smanjenja kamata i obezbjeđenja povoljnih kreditnih linija za potrebe privrede. Sredstva dobijena od sukcesije potrebno je usmjeriti za podršku proizvodnim projektima koji stvaraju novu vrijednost, a ne po svaku cijenu finansiranje opšte potrošnje i kupovanja socijalnog mira. Dakle, potrebno je aktivirati domaće finansijske resurse, i to na način da se poslovanje državnih institucija i javnih preduzeća usmjeri preko domaćih komercijalnih banaka kako bi se obezbjedila veća kreditna sposobnost države, što će u konačnici obezbjediti domaće i strane investicije i kapitalna ulaganja. Za SDU BiH je prioritet afirmacija zapostavljenih domaćih industrijskih i građevinskih resursa. SDU BiH smatra da nema integralnog razvoja socijalne demokratije bez dinamičnog ekonomskog oporavka i razvoja. Dosadašnjim konceptom ekonomskog razvoja koji, i uz asistenciju međunarnog kapitala, faktički, privrednu budućnost Bosne i Hercegovine vidi u ovisnom razvoju nekoliko poljoprivrednih kultura, niskoakumulativnih industrijskih grana i zadržavanju prljavih industrija. Bosnu i Hercegovinu je ovim konceptom ekonomskog razvoja lišena od šansi da se, u proizvodnom smislu, uključi u svijet novih tehnologija, visokoprofitabilnih industrija i privrednih djelatnosti koje sa sobom donose visoke stope zapošljavanja.

SDU BiH podržava privatizaciju i privatno poduzetništvo, ali samo pod uslovom da poduzetnici uredno plaćaju porez, da respektiraju radnička prava, da ne eksploatiraju radnike radom na crno i neplaćenim prekovremenim radom, da participiraju u izgradnji socijalne države, humanitarnih djelatnosti, u afirmaciji kulture donatorstva, pokroviteljstva i sl.

SDU BiH je spremna svojom ruralnom politikom štititi interese seljaka i strategijom razvoja u poljoprivrednom sektoru osigurati njihov dostojanstven život, te što bezbolniji prelaz ka tržišnoj i profitabilnoj industrijskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Afirmacija socijalne pravde
Treće ključno pitanje za SDU BiH je ostvarivanje ambijenta socijane pravde u BiH – Polazeći od univerzalnih vrijednosti slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti kao i od saznanja da se socijalna pravda i nacionalno bogatstvo ne mogu isključivo raspoređivati tržišno-profitnom logikom. SDU BiH želi u Bosni i Hercegovini izgrađivati socijalnu državu unutar koje će biti osiguran jednak pristup radu, socijalnoj sigurnosti, zdravlju, humanom stanovanju, obrazovanju, kulturi za sve građane, a posebno za one koji su socijalno deklasirani, invalidi, prognani, bez svog stana i doma, bez roditelja, osiromašeni, nezaposleni, bolesni, stari, itd.

SDU BiH je uvjerena da se socijalna demokracija dostiže i neprestano obnavlja na svim područjima društvenog života a ne samo u uskoj političkoj sferi te, u tom smislu će odlučno braniti i afirmirati, prava radnika i to kroz uvođenje najsavremenijih dostignuća u sferi radničkog suoodlučivanja, različitih oblika participacije u upravljanju, te neprikosnovenog prava na štrajk i druge sindikalne i vansindikalne oblike otpora izrabljivanju i dehumanizaciji rada; socijaldemokracija treba pružiti gradjanima BiH pravedno i jednakopravno društvo i socijalnu tržišnu ekonomiju u uvjetima globalizacije.

Kako to postići? U prvom redu uspostavom Vladavine prava i pravde, funkcionalanog zakonskog sistema, sposobnog krivičnog pravosuđa i organa unutarnjih poslova, borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma što garantuje ostvarivanje osnovnih principa socijaldemokratije: SLOBODE, DEMOKRACIJE, TOLERANCIJE i SOLIDARNOSTI. Solidarnost sa ugroženim socijalnim slojevima, posebno radnicima, seljacima, penzionerima, ratnim stradalnicima i obiteljima poginulih, nezaposlenima i studentima je garancija socijalne i političke stabilnosti bosanskohercegovačkog društva ali istovremeno i elementarna pravda prema onima koji podnose teret poratnog oporavke zemlje, promjene ekonomskog sistema s privatizacijom i političke nestabilnosti.

Rješavanje pitanja korupcije i institucionalnog kriminala
SDU BiH u svom programu za Opće izbore 2010. godine zalaže se za prioritetno uvođenje efikasnih mjera u subijanju korupcije i institucionalnog kriminala. Korupcija u najvišim organima vlasti, sigurno je najrazornija i najbezobzirnija pojava u BiH društvu – lobiraju se i izglasavaju propisi koji direktno omogućavaju pljačke, legalizira se nedopustivo bogaćenje, legaliziraju radnje i postupci, pljačka koji omogućavaju nepravedno stjecanje materijalnih dobara i nasilje ili opstruira izglasavanje zakona koji ovo pobrojano sprječavaju i sankcioniraju. Korupcija u pravosuđu oslobađa kriminalce i izvršioce onih djela koja se u svakoj pravnoj državi označavaju protuzakonitim i krivičnim djelima, korupcija u obrazovanju koja omogućava sticanje stručnih profesionalnih i visokih naučnih zvanja bez pokrića. Kakve ćemo dobiti pravnike, advokate, novinare, policajce, političare, ljekare, kako će nas takvi braniti, informirati, politički predstavljati, liječiti itd. itd. I kakva je to država uopće, s takvim političarima, novinarima, liječnicima sudijama, tužiocima, policajcima itd. itd. To su samo neki jednostavni, banalni primjeri koji ukazuju na mogući kvalitet življenja i stanja jedne društvene i državne zajednice u uslovima potpuno poremećenog sistema vrijednosti i općeg nereda gdje se sve može postići i dobiti ali samo za novac, znanje ne treba. To je društvo u kojem lopovi, kriminalci i ubojice postaju heroji i uzori, oni su uspješni, oni imaju sve, oni su sposobni, snalažljivi, dok su istinski patrioti koji su pošteni, sposobni i profesionalno rade svoj posao žrtve ovakvog društva i izvrnutih vrijednosti i standarda. U korupciji, nažalost, učestvuju pomalo svi, i činjenjem i nečinjenjem. I svi postajemo njena žrtva. Ona jednostavno postaje način života, rada, način razmišljanja i funkcioniranja, svakodnevnica. Nažalost BiH sve više potsjeća na sigurnu kuću za sve vidove kriminala i korupcije.

Uspjeh borbe protiv korupcije ovisi o većem broju faktora. Ti pravci i faktori borbe sadržani su u raznim dokumentima, izvještajima strategijama i planovima. Zadržat ću se samo na jednom. VLAST. Najvažnija je politička volja i odlučnost. Vlast koja će pokrenuti reforme, provesti promjene u ekonomskom sistemu, poticati tržište i strana ulaganja, usmjeriti državu ka evropskim integracijama, unapređivati demokraske procese, afirmirati i štiti ljudske slobode i građanska prava itd. Bez obzira na svu složenost i raširenost problema zvanog korupcija uslov svih uslova uspješnog antikorupcijskog djelovanja jeste VLAST. Ali ne svakakva, pogotovo postojeća, ovakva kakva jeste – korumpirana i potpuno bezosjećajna za bilo kakve probleme vlastitog naroda i građana. Ova VLAST je sama sebi svrha, ona je drugo ime za riječ KORUPCIJA. Nju ne interesira ni privreda ni ekonomija države. Nju ne interesira ni regresija, ni zaposlenost, ni standard građana, ni problem siromaštva. Nju ne interesira ni industrija ni poljoprivreda, ni elektroprivreda, ni komunikacije ni promet, ni NATO i Evropska unija niti bilo kakve evropske integracije. Ona nije zainteresirana ni za nacionalne slobode i ravnopravnost svojih građana, niti za njihova građanska prava i slobode, niti za našu djecu. Potpuno je nezainteresirana za obrazovanje i zdravstveno stanje stanovništva. I ako vam se učini da nije baš tako, niste u pravu, lažu vas. Današnju VLAST interesira isključivo lično bogaćenje, moć i privilegije koje im vlast omogućava.

Mafija je prijetnja ekonosmkom sistemu BiH i zato je potrebno povećati bezbjednost na graničnim prelazima, jer je to jedan od dokazanih načina odbrane sigurnosnog sistema. Oragnizovani kriminal i krijumćarenje robe preko granice je prijetnja ekonomiji, a zaštitom graničnih prelaza štiti se carinsko podrućje BiH od sive ekonomije i nedozvoljenog prometa roba, posebno je potrebno osvrnuti se na nepotizam i klijentelizam u segmentu sudske valsti, ali i selektivnu primjenu antikorupcijske politike koja ostavlja prostor za zloupotrebe u smislu eliminisanja politički nepodobnih kadrova. Svjesni smo činjenice da u BiH apsolutno ne postoji politička volja za obraćun sa nosiocima korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou. Još niti jedan slučaj nije procesuiran u kojem su akteri bili tzv. „velike ribe“ iz javnog života. Slabost države i sistemska korupcija dozvolili su i dozvoljavaju organizovanom kriminalu da svakim danom sve više i više jača, poslije oktobra i „njihovog“ odlaska sa vlasti, demontirat ćemo ovu kriminalnu građevinu, što podrazumjeva ustanovljavanje krivične odgovornosti i „velikih riba“.

Davanjem povejrenja SDU BiH, građanima se pruža mogućnost sigurnog investiranja za budućnost u kojoj neće biti nepotizma, korupcije, institucionalnog kriminala, organizovanog kriminala, nelojalne konkurencije, pljačkaške privatizacije, nacionalističke retorike i dizanja tenzija. Da će tako biti SDU BIH građanima jamči svojim provjerenim kadrovima, istinskim patriotama, ljudima bez nacionalističkih i krimanlnih hipoteka provjerenih u najtežim uslovima agresija i rata u BiH od 1992-1995. godine, koji su znali da se u tim teškim vremenima nose sa izazovima po državu BiH i koji će sasvim sigurno znati da izađu na kraj sa svim poteškoćama sa kojima se država BiH danas suočava. Zato dajte svoj glas SDU BiH investirajte svoje povjerenje u one političare koji Vas nikada nisu izdali i koji će raditi za vašeime i za vaš račun, zajedno protiv lopova, korupcije i siromaštva.

(SDU BiH)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Zabranjeno ime

vrijeme je da na valst vec jendom doju i SOCIJALISTI tipa SDU, SDP…i sl…a opet bolje SDU nego SDP..post SDP je bio na vaslti a nista napravili nisu, a SDU nisu imali jos prilike da pokazu sta znaju i umiju…

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x