Pogledajte oznake

Lukavac kakav je nekada bio

Sjećanja na kupalište “Kanara” u Puračiću

Na Facebooku su objavljene fotografije kupališta "Kanara" koje se nalazilo u blizini mosta na Spreči kod Puračića.  Spreča je u ratnim godinama bila poprilično čista i sa jako bogatim ribljim fondom koji je danas uništen radom lokalnih…

Ko je i kada izgradio žičaru Vijenac?

Naime, još početkom prošloga vijeka austrijski geolog Katz je ustanovio da je krečnjak na Vijencu pogodan za produkciju soda, međutim u to vrijeme bio je veliki i skupi poduhvat otvoriti tamo kamenolom i kamen transportirati do Fabrike.…