Pogledajte oznake

Berza rada

TQM: Konkurs za prijem u radni odnos

TQM d.o.o. Lukavac, kao ovlaštena organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, a na osnovu povećanog obima poslova raspisuje: KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS za radna mjesta: STRUČNI SARADNIK ZA ZAŠTITU

GIKIL: Raspisan konkurs za prijem radnika

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se: JAVNI KONKURSza prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme