Pogledajte kategorije

Sanel Prelić

Od(brana) Lukavca od jezera Modrac

Reakcije na velike poplave koje su zadesile našu opštinu nakon padavina koje su prevazišle rekord od kako se vrše mjerenjazadnjih 120 godina, te reakcije na aktiviranje brojnih klizišta,pokazalesu da smo se prilično uspavali i da smo…

Nepotizam u BiH

„Sa tatom na funkciji do blistave karijere“, „Nepotizam je životni stil Bosanaca“, „Predloženi zakoni olakšavaju nepotizam“, „Nepotizmom protiv nezaposlenosti“, „Može li se stati u kraj skandaloznom nepotizmu“, „Do pozicija preko rodbine i…

Nepovezanost tržišta rada i obrazovanja u BiH

Nepovezanost tržišta rada i obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini je problem koji je identifikovan u brojnim stručnim analizama, ali je s obzirom na trenutnu situaciju u našem društvu očigledno to da su svi ozbiljniji pokušaji rješavanja…

Silovanje visokog obrazovanja u BiH

Uvijek kada u medijima pročitam vijest vezanu za promociju diplomanata, magistranata i doktoranata na univerzitetima u BiH, zapitam se koliko zaista naše društvo ima koristi od njih, s obzirom na činjenicu u kakvom se stanju čitav naš…