Pogledajte kategorije

Atif Kujundžić

Smoluća: Selo koje je imalo smolu (VI dio)

Van svake sumnje i nedoumice, Smoluća, kao i brojna druga pitanja u odnosima nacionalnih stranaka bila je predmetom međusobnih prljavih i neprincipijelnih političkih i ratnih namjera i pogodbi. O tome su iznijeti nebrojeni dokazi tokom…

Smoluća: Selo koje je imalo smolu (V dio)

Činjenica je, kako ni dan-danas, niko od Srba ne poteže pitanje uloge i odgovornosti Srpske Demokratske Stranke za rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, da svi šuteći prihvataju stanje koje je Srpska Demokratska Stranka svojim prisustvom,…

Smoluća: Selo koje je imalo smolu [III dio]

Ugledni srpski političar Nikola Pašić, poznat i po tome što se pokušao suprotstaviti djelovanju Crne ruke sa pukovnikom Dragutinom Dimitrijevićem Apisom na čelu u ostvarivanju ideje Velike Srbije, a za račun ostvarivanja tzv. bele…