Održana 146. sjednica Vlade TK

0 1.186

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na deset odluka Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojima su odobrena namjenska sredstva za projekte iz oblasti zaštite okolice.

Općini Banovići odobreno je 81 800 KM za tri projekta, općini Čelić 22 800 KM za dva projekta, općini Doboj Istok 49 200 KM za dva projekta, općini Živinice 15 000 KM za jedan projekat i općini Gradačac 175 600 KM za dva projekta.

Inače, riječ je o namjenskim sredstvima koja se prikupljaju po osnovu registracije motornih vozila i dodjeljuju se za projekte koje kandiduju općine. Svakoj općini pripadaju sredstva srazmjerno broju registrovanih motornih vozila.

USVOJENA INFORMACIJA O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o provođenju Državnog akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u BiH 2009-2013. godina.

Vlada Tuzlanskog kantona krajem jula 2007. godine pokrenula aktivnosti na izradi Programa borbe protiv bolesti ovisnosti u Tuzlanskom kantonu koje su u februaru 2009. godine rezultirale usvjanjem ovog Programa u Skupštini Tuzlanskog kantona. Sastavni dio Programa je i Akcioni plan u skladu s kojim je poduzeto niz aktivnosti. Tako je svim osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu naloženo da pri planiranju i izradi godišnjih programa rada za školsku 2009/2010. godinu obavezno planiraju realizacija Programa prevencije i bolesti ovisnosti i to kroz programe odgojnog rada.

U svim školama su formirani timovi-savjeti za prevenciju bolesti ovisnosti u koje su uključeni pedagog/psiholog, nastavnici, učenici te predstavnici roditelja, planirane su i aktivnosti sa roditeljima, nevladim i vladinim sektorom.

U oblasti pravosuđa predstavnici resornog Ministarstva učestuvju u izradi propisa o terapijskim zajednicama, kojima se reguliše sadržaj i način rada terapijskih zajednica, odnosno izrada standarda i normativa sa aspekta posmatranih uslova i stručnog kadra, koje zajednice moraju ispuniti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova provodi aktivnosti na razbijanju organizovanih kriminalnih grupa, a od aktivnosti Ministarstva zdravstva istaknuto je prikupljanje i analiza podataka o zdravstvenom stanju u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci, provođenje supstitucione terapije i rad Savjetovališta za dobrovoljno i anonimno testiranje na HIV i hepatitis. U toku 9 mjeseci 2010. godine usluge Savjetovališta je koristilo 49 intravenskih

ovisnika i 32 druga ovisnika. Kroz redovan rad nevladine organizacije Margina provode se aktivnosti programa kontrole seksualno prenosivih bolesti kod verifikovanih ovisnika i podjela čistog pribora ovisnicima. Ministarstvo za rad i socijlanu politiku je u cilju podrške programima prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije bolesti ovisnosti planirano 300 000 KM kojima je podržano 16 projekata vladinih i nevladinih organizacija. U okviru Mjera planiranih u dijelu „Uloga porodice i lokalne zajednice u prevenciji bolesti ovisnosti“ ovo Ministarstvo je formiralo i Tim za izradu standarda i normativa za terapijske zajednice.

Danas usvojena Informacija će biti dostavljena Ministarstvu sigurnosti BiH.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je za obračun plaća budžetskih korisnika za oktobar 2010. godine utvrđena osnovica od 390 KM. Također, donesena je i Odluka kojom je utvrđena visina naknade za ishranu u toku rada za oktobar 2010. godine u iznosu od 7 KM po izrađenom danu.

Visina osnovice i naknade za topli obrok su na nivou prvih devet mjeseci 2010. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je, nakon provedene procedure javnog oglasa, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Rješenjem izmenovala Savjet za sport Tuzlanskog kantona. Za predsjednika je imenovan Muris Đug, a za članove Samir Mačković, Munib Birparić, Admir Terzić, Emir Halilbegović i Vinko Galušić. S obzirom na to da se na javni oglas za popunjavanje Savjeta nije javio dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije Vlada je danas dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za imenovanje još jednog člana Savjeta za sport Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor imenovanje direktora osnovne škole koja ima status javne ustanove. Izmjenama je precizirano da kandidat za direktora osnovne škole u statusu javne ustanove ne može biti član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Izmjene i dopune su tehničke prirode i odnose se na kapitalne izdatke Ministarstva za boračka pitanja.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o formiranju Glavne centralne popisne komisije. Ova komisija će vršiti koordinaciju popisa svih budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2010. godine. Komisija je obavezna podnijeti Vladi Tuzlanskog kantona Elaborat o popisu sredstava i izvora sredstava najkasnije do 10.2.2011. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan 31.12.2010. godine. Popis će biti izvršen na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i Pravilnika o popisu sredstava i izvora sredstava, a za realizaciju ove Odluke zaduženi su svi budžetski korisnici.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim se zadužuju svi budžetski korisnici da dokumentaciju za knjiženje dostavljaju u operativne centre najkasnije do 20. tekućeg mjeseca, a koja se odnose na protekli mjesec. Zadužena je Služba računovodstva Ministarstva finansija da 25. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec izvrši zatvaranje operativnih perioda u Informacionim sistemima finansijskog upravljanja.

Zaključkom su precizirani i rokovi u slučajevima izuzetaka od navedenih zaduženja.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dopuni Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Pomoć vjerskim zajednicama“. Dopunama su ranije donesene Odluke o odobravanju sredstava vjerskim zajednicama u Tuzlanskom kantonu usklađene sa Operativnim planom Budžeta Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za pokretanje postupka popune upražnjenih pozicija dva državna službenika u ovom Ministarstvu.

Ministarstvu pravosuđa i uprave data je saglasnost za prijem jednog državnog službenika u ovom Ministarstvu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Tekuće rezerve odobrila 9.084 KM Općinskom sudu Gračanica za rekonstrukciju sistema centralnog grijanja i priključenja na novi sistem zagrijavanja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela rješenja o razrješenju članova i predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantan danas je donijela Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora ove javne ustanove u sastavu Edvin Agić, predsjednik te članovi Zorica Jenko, Zdravko Đurašin, Rizah Uljić i Abir Hadžić.Privremeni školski odbor imenovan je na 90 dana.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x