Izvještaj sa 114. redovne sjednice Vlade TK

0 853

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj Ministarstva finansija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1-30.11.2009. godine. U prvih jedanaest mjeseci 2009. godine u Budžetu Tuzlanskog kantona ostvareni su ukupni prihodi od 270 559 076,24 KM. To je za 24 miliona manje u odnosu na ostvarenje prihoda u prvih jedanaest mjeseci 2008. godine. Najznačajniji pad prihoda bio je od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa. Po ovom osnovu ostvareno je 180 419 109,67 KM što je za 14% odnosno 29 miliona KM manje u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2008. godine.

U prvih jedanaest mjeseci 2009. godine iz Budžeta Tuzlanskog kantona su ostvareni rashodi od 285 594 879,05 KM što je za 25,5 miliona KM manje u odnosu na izvršenje u istom periodu 2008. godine i u odnosu na plan rashoda u prvih 11 mjeseci 2009. godine.

Razlika između prihoda i rashoda u prvih jedanaest mjeseci 2009. godine iznosila je 13 323 946,36 KM.

Iz Tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona u prvih jedanaest mjeseci 2009. godine je odobreno 516 300,00 KM što je 60,74% u odnosu na usvojeni plan.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZZO TUZLANSKOG  KANTONA ZA PRVIH DEVET MJESECI 2009. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvih devet mjeseci 2009. godine.

Ukupna sredstva za finansiranje emitovanih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u ovom priodu iznosili su 132 354 273,65 KM. To je za 3,9 miliona KM odnosno 2,78% manje u odnosu na plan i 2,81% više u odnosu na isti priod prethodne godine.

U istom iznosu ostvareni su i rashodi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u prvih devet mjeseci 2009. godine što je 3,9 miliona ili 2,78% manje od planiranih, a za 5,08% više u odnosu na isti period 2008. godine. Rashodi za finansiranje Programa primarne opće zdravstvene zaštite iznosili su 27 300 202 KM, Program primarne opće zdravstvene zaštite

25 469 681 KM, a za finansiranje Programa apotekarske djelatnosti 1 830 521 KM.

Za Program porodične medicine izdvojeno je 12 333 868 KM, a za Program specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite i vanbolničkog i bolničkog nivoa 17 061 639 KM.

Rashodi za finansiranje Programa sekundarne zdravstvene zaštite iznosili su 31.129.374 KM, a za Program javno-zdravstvene djelatnosti 655.075 KM.

Za lijekove sa Esencijalne liste lijekova u prvih devet mjeseci prošle godine izdvojeno je 26.072.800 KM što je za 30,7% više u odnosu na isti period 2008. godine.

Za usluge liječenja van Kantona utrošeno je 613.541 KM, a za finansiranje Programa usluga liječenja u inostranstvu 145.411 KM. Rashodi za ortopedska i druga pomagala, po osnovu obrađenih 29.642 zahtjeva iznosili su 2.183.159 KM.

Za Program naknada plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja u prvih devet mjeseci 2009. godine izdvojeno je 5.212.349 KM.

USVOJEN PRAVILNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U TUZLI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Pravilnik o radu Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli. Dokument je usvojen u tekstu usaglašenom sa Univerzitetom u Tuzli.

Pravilnikom su definisana pitanja imenovanja i razrješenja predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli, konstituisanje Upravnog odbora, prava i dužnosti članova Upravnog odbora. Pravilnikom je predviđeno da ukoliko član Upravnog odbora tri puta u toku kalendarske godine neopravdano izostane sa sjednice Upravnog odbora, predsjednik Upravnog odbora je dužan o tome izvijestiti organ koji ga je imenovao, radi eventualnog razrješenja ili preduzimanja drugih mjera.

U radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli učestvuje i rektor bez prava odlučivanja.

U radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja, mogu po potrebi učestvovati i prorektori, generalni sekretar i dekani, kao i rukovodioci drugih organizacionih jedinica, te druga lica koja su pozvana na sjednicu o pitanjim radi kojih su pozvani.

Upravni odbor Univerziteta donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova ukupnog broja članova, ako Statutom Univerziteta nije drugačije određeno. Glasanje na sjednici je u pravilu javno. Za određena pitanja Upravni odbor može odlučiti da glasanje bude tajno i tada se glasanje provodi glasačkim listićima.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA  UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U 2010. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola u 2010. godini. U skladu sa ovom Odlukom odobreno je sufinansiranje troškva linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona u periodu januar-juni školske 2009/2010. i septembar-decembar 2010/2011. školske godine u iznosu od 90%. Ovo pravo ostvaruju učenici koji od kuće do najbliže škole putuju 4 i više kilometara, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima te učenici sa prebivalištem na području Tuzlanskog kanotna koji, kao najbližu školu, pohađaju osnovu školu na području drugog kantona.

Vanlinijski-namjenski prijevoz učenika se može organizovati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza.

Troškovi po ovom osnovu će se realizovati posredstvom osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu, koje utvrđuju pravo na sufinansiranje prijevoza za svoje učenike.

Odabir najpovoljnijih prijevoznika obavit će škole u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaljučak kojim se od načelnika i općinskih vijeća u svima općinama Tuzlanskog kantona traži da donesu odluke kojima će od plaćanja naknada za korištenje građevinskog zemljišta biti oslobođene ustanove u oblasti obrazovanja. Zaključak je donesen nakon što je jedan broj općina pokrenuo tužbe protiv javnih ustanova obrazovanja radi naplate novčanih potraživanja po osnovu komunalne naknade za korištenje građevinskog zemljišta.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim je zaduženo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona donese Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći zaposlenicima u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, a koja nisu u mogućnosti redovno uplaćivati doprinose za zdravstveno osiguranje. Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona preporučeno je da, u cilju ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, zaposlenicima Fabrike obuće Aida, Resod-Guminga, Unioninvesta-mašinske motažeTuzla, Rudnika nemetala Kladanj i Elektromontaže Tuzla ovjerava knjižice. Riječ je o ukupno 716 uposlenika navedenih privrednih društava.

Resorno Ministarstvo je zaduženo da se prije donošenja Odluke sagledaju mogućnosti za potpisivanje Protokola kojim će se definisati način rješavanja zdravstvene zaštite uposlenika u ovim privrednim društvima u toku 2010. godine.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x