Izvještaj sa 107. redovne sjednice Vlade TK

0 329

RAZMATRAN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U TUZLANSKOM KANTONU

107. sjednica Vlade TKVlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala Prijedlog Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu, koji su predložili poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona Amir Fazlić, Igor Rajner i Tomo Vidović. Prijedlogom je predviđeno da se okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope neposredno primjenjuje u Kantonu kao dio pravnog sistema Federacije BiH. Ovim Zakonom bliže se uređuje način, dinamika i institucije za ostvarivanje prava i obaveza pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu te obaveze organa vlasti u Kantonu da poštuju, štite i razvijaju etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine u Kantonu.

Nakon kraće rasprave zadužena je interresorna radna grupa da do ponedjeljka pripremi Mišljenje o ovom Prijedlogu Zakona o kojem će se Vlada naknadno izjasniti.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PRVIH DEVET MJESECI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj Ministarstva finansija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1-30.9.2009. godine.

U navedenom periodu ostvareni su ukupni prihodi od 215 341 502,15 KM što je 59,44% u odnosu na ukupan Plan ovogodišnjeg Budžeta. Ukupni rashodi bili su 218 735 845,32 KM. Ostvaren je deficit od 3 394 343,17 KM, što je manje u odnosu na deficit ostvaren u prvih osam mjeseci 2009. godine. Ukupni indirektni porezi sa jedinstvenog računa u prvih devet mjeseci bili su manji za 15% u odnosu na isti period prošle godine, dok su ukupni prihodi u odnosu na izvršenje u prvih devet mjeseci 2008. godine bili manji za 10%. I ostvareni rashodi u prvih devet mjeseci ove godine bili su manji za 10% u odnosu na isti period prošle godine.

Iz tekuće rezerve u posmatranom periodu izdvojeno je ukupno 456 300,00 KM što je 53,68% u odnosu na usvojeni plan tekuće rezerve za 2009. godinu.

USVOJENE IZMJENE FINANSIJSKOG PLANA SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izmjene i dopune Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Izmijenjenim Finansijskim planom ukupni prihodi odnosno rashodi za ovu godinu u Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona planirani su sa 44 711 690,00 KM, što je 92,89% u odnosu na prvobitni Plan. Izmjene i dopune su urađene, između ostalog, zbog promjena do kojih je došlo na poziciji novčane naknade za demobilisane borce, gdje je došlo do smanjenja potrebnih sredstava i na poziciji naknada za nezaposlene gdje je došlo do povećanja potrebnih sredstava. Za grantove po osnovu materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba planirano je ukupno 40 850 000,00 KM. Za novčane naknade nezaposlenima planirano je     8.400.000,00 KM, a za novčane naknade za demobilisane borce 27 200 000,00 KM. Za zdravstvenu zaštitu nezaposlenima planirano je 5 000 000,00 KM.

Imajući u vidu očekivane prihode Službe od doprinosa i ostvareni deficit od oko 2,5 miliona KM u prvih šest mjeseci ove godine da bi se realizovao izmijenjeni i dopunjeni Finansijski plan u okviru prihoda Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2009. godinu planirani su grantovi od drugih nivoa vlasti od ukupno 30 816 578,00 KM.

U PRVIH DEVET MJESECI IZDVOJENO 26 MILIONA KM  ZA LIJEKOVE SA ESENCIJALNE LISTE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj Ministarstva zdravstva o izvršenju Programa lijekova na recept za period januar-septembar 2009. godine. U navedenom periodu ovlaštenja za propisivanje lijekova sa Liste lijekova imalo je 488 doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona.

Primjena liste esencijalnih lijekova Federacije BiH na području Tuzlanskog kantona od 17.12.2008. godine i u toku 2009. godine znatno je povećala potrošnju lijekova i finansijske troškove na ovoj poziciji.

U periodu januar–septembar 2009. godine javne zdravstvene ustanove u Tuzlanskom kantonu preuzele su od Zavoda zdravstvenog osiguranja 2 053 600 recepata. U ugovornim apotekama za lijekove sa Liste lijekova u posmatranom periodu realizovano je 1 678 029 recepata, od čega je 84,25% lijekova sa 100% učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja, 14,19% recepata sa 70% učešća Zavoda i 1,55% lijekova sa 50% učešća Zavoda. Rashodi za lijekove na recept u periodu januar-septembar 2009. godine iznosili su 26.072 800,00 KM , što je 75,82% u odnosu na planirane troškove na godišnjem nivou.

U prvih devet mjeseci 2009. godine za lijekove sa esencijalne liste u Tuzlanskom kantonu je izdvojeno 30,70% više sredstava u odnosu na isti period 2008. godine.

        USVOJENE SMJERNICE ZA IZRADU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

Smjernice su bazirane na ostvarenju Finansijskog plana Zavoda za period 2008-2009. godine, Smjernice i ciljevi fiskalne politike Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, Smjernice ekonomske fiskalne politike Federacije BiH za period 2010-2012. godina i Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja za period 2010-2012. godina. Ukupna sredstva iz kojih se finansira zdravstvena zaštita u 2010. godini u Tuzlanskom kantonu projektovana su u iznosu od 182 705 771 KM, što je na nivou sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Prihodi od poreza, koji predstavljaju izvorne prihode projektovani su sa rastom od 5,64% u odnosu na planirane za 2009. godinu. I rashodi i izdaci za 2010. godinu su predviđeni da ostanu na nivou ovogodišnjih.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila i Program mjera za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja i plan potrebnih sredstava za područje Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su prava na zdravstvenu zaštitu, na novčane naknade, na lijekove i ortopedska i druga pomagala i pravo na liječenje u inostranstvu. U cilju obezbjeđenja standardnog nivoa usluga i optimalnog obima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa stvarnim potrebama osiguranih lica sa područja Tuzlanskog kantona utvrđen je Plan potrebnih sredstava u ukupnom iznosu od 200.788.331 KM.

Inače, sa 30.6.2009. godine obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 90,11% stanovništva Tuzlanskog kantona odnosno 448 582 stanovnika.

POMOĆ POVRATNICIMA U OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je povratnicima u Republiku Srpsku omogućeno ostvarenje prava iz primarne zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona. Povratnici prema ovoj Odluci prava iz  primarne zdravstvene zaštite moći će ostvarivati u javnim zdravstvenim ustanovama odnosno domovima zdravlja u Čeliću, Doboj Istoku, Kalesiji, Sapni i Teočaku.

Uslovi za ostvarivanje prava u skladu sa ovom Odlukom su dokaz da je povratnik imao status raseljenog lica u skladu sa zakonima o raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima u Federaciji i BiH, te CIPS-ova lična karta izdata u općini u Republici Srpskoj. Za realizaciju ove odluke iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona bit će osigurano 600 000,00 KM.

Inače, Vlada Tuzlanskog kantona ovu Odluku donijela je na prijedlog kantonalnog Ministarstva zdravstva, a na prijedlog Kluba bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja će donijeti posebno Uputstvo kojim će se urediti način ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite u zdrastvenim ustanovama s područja Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela četiri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona.  Riječ je o donacijama za osnovne škole Banovići i Grivice te Mješovitu srednju školu u Banovićima i osnovnu školu Stupari u Kladnju.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 31 500,00 KM Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sredstva su odobrena sa budžetske pozicije planirane za nauku.

U skladu sa Programom utroška sredstava od koncesija Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 36 000,00 KM Institutu za zavarivanje Tuzla. Sredstva su odobrena za nabavku opreme i modernizaciju laboratorije za kontrolu ispitivanja zavarenih spojeva.

U skladu sa Programom utroška sredstava sa pozicije „Kapitalni izdaci“ Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 7 500,00 KM Ministarstvu za rad i socijalnu politiku. Sredstva su odobrena za nabavku računarske i druge opreme za potrebe Ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na dvije odluke Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak o dodjeli sredstava privrednim društvima, sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“. U skladu sa ranije usvojenim kriterijama i po javnom pozivu, po 11 250,00 KM odobreno je Transturistu Tuzla i Pivari Tuzla za refundaciju dijela troškova za uvođenje međunarodnih standarda.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o prijenosu putničkog vozila Golf III, registrovanog na Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, bez naknade u trajno vlasništvo Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem kantonalnog inspektora socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je zadužila Radnu grupu, koju čine predstavnici ministarstava pravosuđa i uprave, industrije, energetike i rudarstva, Kantonalnog pravobranilaštva, Ureda premijera, Ureda Vlade i Ureda za zakonodavstvo, Komisije za koncesije i Službe Skupštine Kantona, da u roku od sedam dana razmotri navode iz akta Ustavnog suda, Federacije BiH, koji je dostavljen Vladi Tuzlanskog kantona na izjašnjenje i sačine prijedlog odgovora. Riječ je aktu po o zahtjevu općine Živinice, upućenom Ustavnom sudu Federacije za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, a u vezi sa Zakonom o koncesijama Tuzlanskog kantona.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x