Eksterna matura za osnovce bit će održana 9. maja

0 647

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona kontinuirano vrši eksterna testiranja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Ove godine će, četvrti put, biti održana Eksterna mature za učenike završnih razreda osnovnih škola. 

Eksterna matura će obuhvatiti sve osnovne škole (86 škola), za polaganje prijavljeno ukupno 4066 učenika. Za polaganje su se prijavila i 52 učenika izvan našeg kantona koji planiraju upisati neku od srednjih škola sa područja našeg kantona. 

Testiranje u okviru Eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola, za školsku 2018/2019.godinu, će biti održano 09.05.2019.godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 časova. 

O Eksternoj maturi:

Eksterna matura u osnovnim školama Tuzlanskog kantona je zasnovana na opredjeljenju obrazovnih vlasti u BiH da postupno i sistematski uvode reformske procese u osnovnoobrazovni sistem sa konačnim ciljem provjere i poticanja kvalitete obrazovanja učenika osnovnoškolskog uzrasta i povećanju stepena ostvarenih ishoda učenja na kraju osnovnog obrazovanja. 

Uvođenje eksterne mature u sistem osnovnog obrazovanja ima dalekosežne ciljeve. Neki od njih su: 

– Da rezultati eksterne mature budu korišteni za stalno poboljšanje kvaliteta rada u školama koji će garantirati bolji uspjeh u budućem školovanju. 

– Mogućnost nastavnicima za analizu svog rada i poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa kojim će učenici biti zadovoljniji. 

– Da rezultati sa eksterne mature budu korišteni kao jedan od elemenata za rangiranje kandidata za upis u srednje škole bez polaganja prijemnih ispita. 

– Rezultati eksterne mature će biti osnova za poboljšanje kvaliteta rada škole, koji treba učenicima omogućiti da steknu praktične životne kompetencije. 

Eksterna matura će omogućiti da se međusobno uspoređujemo, ali i da se uspoređujemo sa dostignućima učenika iz drugih sredina BiH, kao i sa školama zemalja Evropske unije, što daje mogućnost nesmetanog nastavljanje školovanja u drugim zemljama okruženja i Evropske unije.

Komentari

avatar