Pogledajte kategorije

Izet Bačić

Prometej i Edipov kompleks

Ovaj naslov govori o mitu preko kojeg se objašnjavaju određene osobine čovjekove ličnosti koje se stvaraju istorijski u interakciji među osobama i koje se integrišu u društvene tokove preko kojih možemo bolje saznavati stvarnost društvene…

Skriveno značenje vjenčanja

Prije nego što objasnim kako je nastao prvobitni pojam- riječ „vjenčanje“ istaknut ću kratak uvod o zakonu procesa transformacije čovjeka kako to govore alhemičari, a koji je u vezi s povratkom bića najdubljoj jezgri čovjekove osobnosti.…

Uzroci religioznog otuđenja

Problem političke i društvene emancipacije, pa tako i oslobođenje od religije i religioznosti nije samo prosvjetiteljsko, filozofsko pitanje nego opšte društveno pitanje.

Uputa za razvoj snažne političke partije

Politička i ljudska emancipacija zahtijeva od vodećih političkih struktura u partijama i državnim tvorevinama, da preko apsolutne kritike u društvu jasno definišu prioritetna pitanja humane ljudske egzistencije i društvenog progresa.