Dio općine Lukavac od 9 sati bez električne energije

0 2.171

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom na području općine Lukavac i to:

LukavacBerkovica14.04.202009:00-14:00
LukavacBerkovica Polje14.04.202009:00-14:00
LukavacBerkovica Škola14.04.202009:00-14:00
LukavacDobošnica14.04.202009:00-14:00
LukavacDobošnica Baruše14.04.202009:00-14:00
LukavacDobošnica Centar14.04.202009:00-14:00
LukavacDobošnica Cerje14.04.202009:00-14:00
LukavacDobošnica Donja14.04.202009:00-14:00
LukavacDobošnica Džamija14.04.202009:00-14:00
LukavacDobošnica Gornja14.04.202009:00-14:00
LukavacDobošnica Hamzići14.04.202009:00-14:00
LukavacDobošnica Sakići14.04.202009:00-14:00
LukavacDobošnica Ž.stanica14.04.202009:00-14:00
LukavacDonja Dobošnica14.04.202009:00-14:00
LukavacDonja Kruševica14.04.202009:00-14:00
LukavacG.dobošnica Dom14.04.202009:00-14:00
LukavacG.dobošnica Garci14.04.202009:00-14:00
LukavacG.dobošnica Jelah14.04.202009:00-14:00
LukavacG.dobošnica Memići14.04.202009:00-14:00
LukavacGnojnica14.04.202009:00-14:00
LukavacGnojnica Apoteka14.04.202009:00-14:00
LukavacGnojnica Grabovi14.04.202009:00-14:00
LukavacGnojnica Hanići14.04.202009:00-14:00
LukavacGnojnica Loparići14.04.202009:00-14:00
LukavacGnojnica Polje14.04.202009:00-14:00
LukavacGnojnica Zasjeke14.04.202009:00-14:00
LukavacGnojnica Šabići14.04.202009:00-14:00
LukavacGnojnica Škola14.04.202009:00-14:00
LukavacGornja Kruševica14.04.202009:00-14:00
LukavacKrtova14.04.202009:00-14:00
LukavacKrtova Dom14.04.202009:00-14:00
LukavacKrtova Relje14.04.202009:00-14:00
LukavacKrtova Vukovići14.04.202009:00-14:00
LukavacKrtova Đurići14.04.202009:00-14:00
LukavacKruševica14.04.202009:00-14:00
LukavacSižje14.04.202009:00-14:00
LukavacSižje Autoput14.04.202009:00-14:00
LukavacSižje Centar14.04.202009:00-14:00
LukavacSižje Grobljanska14.04.202009:00-14:00
LukavacSižje Potočani14.04.202009:00-14:00
LukavacSižje Zečevi14.04.202009:00-14:00
LukavacSižje Škola14.04.202009:00-14:00
LukavacDevetak14.04.202009:00-14:00
LukavacDevetak Hodžići14.04.202009:00-14:00
LukavacDevetak Kovačevići14.04.202009:00-14:00
LukavacDevetak Mujkići14.04.202009:00-14:00

Komentari

avatar