Zemljište u Sižju, Dobošnici i Gnojnici ne treba koristiti u poljoprivredne svrhe

0 851

Na poljoprivrednim površinama u Sižju, Dobošnici Donjoj i Gnojnici utvrđeno je višestruko prisustvo teških metala i organskih polutanata. Posebno visoke koncentracije teških metala zabilježene su na površinama koje su bile poplavljene tokom 2014.godine.

Utvrđene su visoke koncentracije izrazito opasne po ljudsko zdravlje i mogu imati kancerogeno dejstvo.

Iz Općinske službe CZ Lukavac uputili su apel građanima da ne koriste navedene površine u poljoprivredne svrhe niti da koriste žitarice i povrtlarske kulture sa ovih posjeda za ljudsku i životinjsku ishranu.

Komentari

avatar