PRILIKA: Općina Lukavac objavila konkurs za prijem jednog uposlenika

7 3.540

Općina Lukavac raspisala je konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Lukavac na radno mjesto Stručni saradnik za poslove informacionog sistema u Službi za zajedničke poslove.

Iz nekog razloga, konkurs nije objavljen na stranici Općine Lukavac, ali se isti nalazi na stranici Agencije za državnu službu i prenosimo ga u nastavku.

—-

Radno mjesto:

  • Stručni saradnik za poslove informacionog sistema u Službi za zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: prati, istražuje i izrađuje potrebnu dokumentaciju iz oblasti informacionih tehnologija; vrši instaliranje i održavanje računarskog informacionog sistema, opreme (hardvera) i aplikacijskih i sistemskih programa (softvera) u skladu sa važećim standardima; učestvuje u prikupljanju i sređivanju podataka koji se prezentuju preko web stranice, interneta i ostalih vrsta multimedijske prezentacije; radi na instalaciji, uvođenju u rad, izmjenama i dopunama sistema za upravljanje bazama podataka; razrađuje organizaciju podataka u bazi kao i njihov način korištenja; vodi evidenciju o licencama za antivirusne softvere; na osnovu dobijenih informacija o funkcionisanju IS sistema razvija politiku sigurnosti IS sistema zasnovanu na najboljoj praksi i standardima koji se koriste u zemljama EU; kreira procedure za provedbu sigurnosnih mjera IS sistema; osigurava provedbu donesenih procedura i daje sva potrebna uputstva za provedbu navedenih procedura; osigurava primjenu i unapređenje sigurnosne politike IS sistema; informiše šefa Odsjeka o stanju i problemima iz nadležnosti Odsjeka i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera; učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija koje imenuje Općinski načelnik; poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo izvršavanje, dalje pdstupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika, šefa Odsjeka i Sekretara organa državne službe.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u Tuzlanskom kantonu i to:

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od 18 godina;
  3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
  4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
  5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

  • VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, Tehnički fakultet – smjer inžinjerska informatika (obavezno upisati traženi smjer visoke stručne spreme u dijelu prijavnog obrasca „Obrazovanje“), -najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti: 1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

  1. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
  2. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
  3. a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Lukavac sa pozivom na broj: 09-30-8-43/20”

0 0 vote
Ocijeni članak
guest
7 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Suljo Preletačević

da vam Suljo vaš kaže, nastavlja se porodično zapošljavanje i biće primljen Samir S. suprug od jedne uposlenice u Općini i Delićev komentator na Facebook-u.

Nadam se da nisam dobro informisan.

Crkvenko

Spajanje porodice.

Vox

Slobodno napisi i da se preziva Su****ć, nije tajna. Ako to Delic uradi veliki broj i onih koji cu trenutno sada njegove pristalice, biti ce protiv njega na izborima…..SodaLive napravite kladionicu sa koeficijentima da se kladimo, nema sada utakmica, da cekamo neke rezultate..

Last edited 1 month ago by Vox
Očigledna Ubleha

obavezno upisati traženi smjer visoke stručne spreme u dijelu prijavnog obrasca „Obrazovanje“…

zaboravili su samo staviti broj cipela, broj lične karte i JMB, da ne bi slučajno neko drugi uletio na mjesto osobe koja je već planirana na to radno mjesto…

maak

Na sljedecoj sjednici OV delic trazi otvaranje novog preduzeca BIRO ZA ZAPOSLJAVANJE SLUGA , UVLAKACA I PRELETACA SD DELIC D.O.O

nema potrebe

Dobro bi bilo kada bi Patak objasnio narodu kako je i prije zaposlio kandidate po kojim linijama kao i ovoga što će zaposliti.

samko

Ovo se zove nepotizam

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x