Općina Lukavac raspisala konkurs za dodjelu 116 stipendija

0 1.551

Opština Lukavac raspisala je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini.

Dodijeliti će se 116 (stotinušesnaest) stipendija za školsku/akademsku 2018/2019 godinu (budžetsku 2019), kako slijedi:

  • 50 (pedeset) učeničkih stipendija,
  • 50 (pedeset) studentskih stipendija,
  • 5 (pet) stipendija nadarenim sportistima učenicima općine Lukavac,
  • 5 (pet) stipendija nadarenim sportistima studentima općine Lukavac,
  • 3 (tri) učeničke stipendije – osobama sa invaliditetom,
  • 3 (tri) studentske stipendije – osobama sa invaliditetom.

Konkurs i Zahtjev možete preuzeti sa linka ispod:


Komentari

avatar