Netačno je da je Rudnik uglja Kreka Tuzla postigao dogovor sa vlasnicima objekata. To je laž direktora Blekovića (FOTO)

2 3.646

Kako je u posljednje vrijeme mnogo bure podigao spor između PK Šikulje, u vezi sa ekspropisanjem privatnog zemljišta, u javnosti se pojavila informacija da je rješenje pronađeno i da Općina Lukavac uvod PK Šikulje u posjed. Tim povodom dobili smo saopštenje punomoćnika, advokata Nisada Omerovića, jedne od oštećenih porodica, a koje vam prenosimo u cjelosti bez dodatnih izmjena:

“Netačno je da je Rudnik uglja Kreka Tuzla postigao dogovor sa vlasnicima objekata u pogledu obeštećenja i to je laž koju je plasirao direktor Rudnika Kreka Tuzla. Tačno je da je sa jednim dijelom vlasnika postignut dogovor ali ne i sa licima iz ove pritužbe.

Naime, Rudniku PK Šikulje prije svega potrebna ie za nastavak radova parcela ovih vlasnika u povrsini od 4.700 m2 i tzv. Novalićevo rješenje o prinudnom preuzimanju nekretnina za potrebe Rudnika je doneseno upravo u ovom slučaju.

Medutim, bilo kakav dogovor je izostao, a Rudnik nije hjteo postupiti po sudskoj presudi u vezi predmetne parcele i isplatiti barem nesporan dio novca za tu parcelu. Nego je napisao žalbu i predmet će se kiseliti pred jalovim i neučinkovitim Kantonalnim sudom u naredne tri do četiri godine, a vlasnici parcele za to vrijeme neće imati priliku da se namire za štetu koju im je Rudnik pričinio.

Ponovno ostavljamo presudu općinskog suda u Lukavcu koju Rudnik Kreka Tuzla ne želi prihvatiti nego bez potrebnih razloga piše žalbe i odugovlači sa postupkom. U takvoj situaciji Rudnik sa nesposobnim direktorom Blekovićem neće ući u parcelu Spahića po cijenu da se svi zajedno sa punomoćnikom rasporede na parceli i na taj način vlastitim tijelima odbrane svoju imovinu.

Nemoguće je i Ustav BiH nije predvidio da ljudi budu nejednaki pred zakonom a upravo se to dešava u ovom slučaju zbog čega vlasnici imaju pravo na samopomoć.”

U prilogu, kako se između ostalog u tekstu i navodi, je presuda općinskog suda u Lukavcu:

Leave a Reply

2 komentara za članak "Netačno je da je Rudnik uglja Kreka Tuzla postigao dogovor sa vlasnicima objekata. To je laž direktora Blekovića (FOTO)"

avatar
najnoviji najstariji popularni
Kale Procopijus
Gost
Kale Procopijus

pa nisu u kreki baš toliko ludi, onaj bivši policajac jednom naplatio kuću, napravio drugu i sad traži ponovo da naplati, dobit će ali malo sutra

tosamja
Gost
tosamja

Član 294 Prijevara (1) Ko s ciljem da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine što učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Ako šteta prelazi 30.000 KM, a učinitelj je postupao s ciljem pribavljanja imovinske koristi takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.(3) Ako je šteta male vrijednosti, a učinitelj je postupao s ciljem pribavljanja imovinske koristi takve vrijednosti, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci. (4) Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini samo s ciljem da drugog ošteti, a bez cilja da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
Postavljam pitanje, šta radi naša policija i pravosuđe?!