FCL bila domaćin sjednice OV Lukavac

868

U povodu Dana fabrike, menadžment FCL pozvao je predstavnike lokalnih vlasti u posjetu i obilazak postrojenja, što je odlukom OV o prihvatanju poziva rezultiralo spojem ugodnog sa korisnim – u sklopu sjednice prezentirana je fabrika sa informacijom o do sada sprovedenim investicijama, te aktuelne aktivnosti FCL u procesu dobijana okolinske dozvole, nakon čega je upriličen obilazak fabrike i ručak za sve posjetioce.

Sjednica u Fabrici cementa Lukavac

Vijećnici, sa predsjedavajućim g. Suljom Suljevićem na čelu, načelnik Mujkić sa svojim saradnicima te brojni gosti pozdravili su inicijativu FCL i ovakav način saradnje jednog privrednog subjekta sa lokalnim vlastima i lokalnom zajednicom. Naglašena je potreba da ovakav transparentan vid saradnje treba uspostaviti na nivou cijele opštine sa svim nosiocima i predstavnicima privrede.

Od strane menadžmenta sa zadovoljstvom su prihvaćene pohvale na prezentiranom izvještaju o pozitivnim promjenama i izvršenim investicijama u nova proizvodna postrojenja, kao i informacija o nepostojanju primjedbi na Plan aktivnosti FCL u procesu dobijanja okolinske dozvole.

(Sponzorisani članak)

PREPORUČUJEMO

Komentarisanje nije dozvoljeno.