Sportski savez Općine Lukavac: Formirana komisija za izbor sportiste godine

4 293

Sportski savez Općine Lukavac, svake godine tradicionano vrši izbor najboljih sportista i sportskih kolektiva na području Općine Lukavac. Upravni odbor Sportskog saveza je na sastanku održanom 05.01.2017. godine donio odluku o imenovanju komisije za izbor najboljih sportista Općine Lukavac.

Izborna komisija sastavljena je od 5 članova, a čine je dugodišnji sportski radnici, predstavnici Sportskog saveza, kao i predstavnici medija. Oni će prema pravilima Sportskog saveza koja su utvrđena statutom (član 11.) vršiti bodovanje, kao i samo imenovanje najboljih pojedinaca i kolektiva, na osnovu postignutih rezultata u prethodnoj godini

Izbornu komisiju čine:

  1. Midhat Sarajlić (predsjednik/ predstavnik medija, RTV Lukavac)
  2. Emir Mujkanović (član/ Sportski savez Općine Lukavac)
  3. Sadik Sinanović (član/predstavnik medija, SodaLive.ba)
  4. Amir Murgić (član/ Sportski savez Općine Lukavac)
  5. Vehbija Tokić (član/ Sportski savez invalida)

Komisija je obavezna da nakon imenovanja, rezultate dostavi Upravnom odboru saveza, jer će izabrani sportisti sa naše Općine biti kandidati prilikom izbora za najbolje sportiste Tuzlanskog kantona. Vrijedi napomenuti i to da se izbor vrši u slijedećim kategorijama: pioniri, kadeti, juniori, seniori, najbolji trener i sportski radnik.