Pogledajte oznake

GIKIL d.o.o. Lukavac

GIKIL zapošljava: Menadžer za rizike

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u…

GIKIL zapošljava: Asistent sekretara društva

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se  JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u…

GIKIL zapošljava: Rukovodilac upravljanja ISO

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18),  raspisuje se  JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u…