Pogledajte kategorije

Društvo

FUP nabavlja uniforme vrijedne 200 hiljada KM

Federalna uprava policije objavila je poziv za nabavku uniformi i njenih dijelova za potrebe službenika. Procijenjena vrijednost nabavke, bez uključenog PDV je 196.000,00 KM. U pitanju je nabavka radno-taktičke ljetne uniforme 284…

Tuzlanski kanton lider u oblasti obrtništva

Vlada Tuzlanskog na posoljednjoj sjednici prihvatila je Informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa pravcima razvoja. U Tuzlanskom kantonu je registrovano oko ¼ od ukupnog broja obrta u FBiH. Po brojnosti…

CIK BiH: Prijave za učešće na izborima do 25. maja

Centralna izborna komisija BiH obavještava političke stranke kao i potencijalne nezavisne kandidate da rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća na izborima ističe 25. maja u 16 sati. Preuzimanjem potrebnih obrazaca za prijavu do sada…

U pet godina čak 10.000 studenata manje u FBiH

Već godinama se priča o odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine, a podaci o smanjenju broja studenata u Federaciji BiH otkrivaju prave razmjere ove priče. Prema podacima iz izvještaja Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH, prije…