Najutjecajniji medij na općini Lukavac
Pogledajte kategorije

Lukavac

U Lukavcu novi napadi pasa lutalica

Problem pasa lutalica u Lukavcu je tematika kojom se naš portal bavio i ranije, kada smo nadležnim službama, pa i vlastima apelovali na rješavanje ovog problema. Problem nije riješen, a naši sugrađani su u prethodnim godinama bili svjedoci…