Najutjecajniji medij na općini Lukavac
Pogledajte kategorije

Lukavac

Od 1. augusta linija Dublje – Prokosovići – Lukavac

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla obavještava svoje putnike da će od 1. augusta ove godine početi saobraćati na liniji  Dublje – Prokosovići – Lukavac. Vremena polazaka autobusa na ovoj liniji nalaze se u Redu vožnje koji putnici mogu…

Područje općine Lukavac najzagađenije minama

Proces deminiranja na području Tuzlanskog kantona aktivno se provodi od 1997. godine, a prema podacima Federalne uprave civilne zaštite do danas je deminirano preko 20 miliona kvadratnih metara sumnjivog terena. Pred deminerskim…

GIKIL: Javni oglas za prodaju viška vatrenog naoružanja

Na osnovu člana 28. Zakona o oružju i minuciji TK (Službene novine 17/15), Global Ispat koksna industrija d.o.o. Lukavac raspisuje javni oglas za prodaju viška vatrenog naoružanja: Pravo na kupovinu mogu ostvariti sva pravna i fizička…