Pogledajte kategorije

Lukavac

Tko nas to šalje u smrt?

Dana 17.12.2016.godine, oko 21:00 sati, na mjernoj stanici u Lukavcu ponovo je izmjerena vrlo visoka koncentracija PM 2.5 . Naime, izmjereno je 879,6 μg/m3. U danima, kada se naš portal bavio ovom problematikom, koncentracije pomenutih…

Održan sastanak sa menadžmentom JP „Spreča“

Dana 13.12.2016. je u kabinetu općinskog načelnika Edina Delića, održan sastanak sa menadžmentom JP „Spreča“ d.d. Tuzla, na kojem je razgovarano o važnim pitanjima u vezi akumulacije Modrac,  priobalnom pojasu, pitkoj vodi, dugotrajnijem…

Danas je Međunarodni dan ljudskih prava

Univerzalna (Opšta) deklaracija o pravima čovjeka je temeljni i najznačajniji dokument Ujedinjenih nacija, a time i ukupne međunarodne zajednice, o sistemu ljudskih prava i sloboda. Usvojena je u Generalnoj skupštini UN-a 10.decembra.1948.…