Veliki pomor ribe u rijeci Spreči: “Sumnjamo da je trovač GIKIL”

9 554

Ribari iz Gračanice primijetili su novo veliko trovanje ribe i novu ekološku katastrofu.

Tone ošamućene deverike, smuđa, klijena i štuke traže spas u priobalju, a mrtve ribe plutaju rijekom ka Doboju.

Na licu mjesta zatekli smo predsjednika Skupština i sekretara Ekološko-sportsko-ribolovnog društva (ESRD) “Drijenča “ iz Gračanice Enesa Kadića i Odmana Hodžića i policijsku patrolu PS Gračanica koji su na licu mjesta konstatovali novi pomor ribe, javlja BHT.

– Evo vidite kako je za nas počela nova godina, novim trovanjem rijeke i života u njoj. Sumnjamo da je trovač Global ispat koksna industrija (GIKIL) iz Lukavca, jer iz rijeke dolazi smrad fenola – kaže Hodžić, koji je o trovanju odmah obavijestio i nadležnu katonalnu i federalnu inspekciju.