U ponedjeljak potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora za područje djelatnosti telekomunikacija

0 1.158

Pregovori za zaključenje ovog kolektivnog ugovora vođeni su s reprezentativnim sindikatom BH Telecoma, u čiji pregovarački tim su bili uključeni i predstavnici sindikata HT Mostar. Uz ovlaštene pregovarače od strane Vlade FBiH, u pregovore su bili uključeni i predstavnici nadležnih ministarstava i uprava BH Telecoma i HT Mostar.

Ovim kolektivnim ugovorom regulirana su prava za oko 4.000 radnika u javnim preduzećima BH Telecom i HT Mostar za naredne dvije godine.

Ovo je posljednji u nizu kolektivnih ugovora koji će biti potpisan, a za čije zaključenje je nadležna Vlada FBiH. Na ovaj način Vlada FBiH još jednom potvrđuje snažnu privrženost socijalnom dijalogu.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar