Sa pasošima i dovoljno novca, a izbjegavajte putovanje autobusom!

5 99

Mira Voloder, načelnica Odjela za granicu Policijske uprave brodsko-posavske, kaže da bi to mogla biti jedina značajna promjena u režimu prekograničnog saobraćaja nakon ulaska Hrvatske u EU.

“Kad Hrvatska uđe u EU zavisit će sve od toga kakav je status BiH prema EU, odnosno od viznog režima sa EU. Ako ostane sadašnje stanje građanima BiH će za prelazak granice EU trebati putovnica”, rekla je Voloderova.

Istakla je da su priče o tome da će bh. građani na hrvatskoj granici doživljavati torturu od strane graničnih policajaca potpuno neutemeljene. Promijeniće se jedino to što će državljani EU, evropskog ekonomskog pojasa i Švajcarske Konfederacije, koji u skladu s evropskim pravom uživaju slobodu kretanja, i članovi njihovih porodica imati “bolji” tretman na granici u smislu da će nad njima biti sprovedena samo osnovna granična kontrola, a vjerovatno će biti organizovana posebna traka za vozila državljana EU. Nad državljanima trećih zemalja će, kako kaže Voloderova, biti sprovedena detaljna kontrola koja pored provjere identiteta osobe podrazumijeva i detaljnu provjeru putnih isprava radi utvrđivanja eventualnih krivotvorina, da li putnik ima vizu ili dozvolu boravka ukoliko su viza i dozvola boravka potrebne, a biće utvrđena i opravdanost ulaska i boravka na teritoriji EU te mogućnost povratka u matičnu zemlju.

“Dužni smo provjeriti da li taj strani državljanin ima dostatna sredstva za uzdržavanje, boravak, tranzit i povratak u matičnu zemlju”, rekla je ona.

Kako je istakla, prema nacionalnom zakonodavstvu koje reguliše kretanje stranaca, strani državljanin prilikom ulaska u Hrvatsku za namjeravani boravak treba da posjeduje 50 evra po danu ukoliko na konačnom odredištu ima obezbijeđen smještaj, odnosno 100 evra ako nema.

Rekla je da građani ne treba da se plaše da će ih policijski službenici vraćati sa granice i onemogućavati im ulazak u EU, iako takvi strahovi postoje, odnosno biće ispoštovane zakonske odredbe koje se odnose na uslove ulaska stranih državljana.

“Točno je u zakonu propisano u kojim slučajevima se može stranom državljaninu zabraniti ulaz u RH, odnosno kad mu se može odbiti ulazak. Svaki službenik se mora pridržavati propisanih zakonskih uvjeta. Svako odbijanje ulaska mora završiti obrazloženom odlukom tom stranom državljaninu, odnosno mora mu biti uručeno rješenje o odbijanju ulaska i jasno biti obrazložen razlog odbijanja ulaska. Nitko ne može biti vraćen a da se ne navede točan razlog koji je propisan zakonom”, istakla je Voloderova.

Granični prelaz Stara Gradiška će biti jedan od tek dva prelaza najvišeg ranga Hrvatske sa BiH. Na svakom koraku se vrše građevinski radovi, koji bi do ulaska u EU trebalo da ga učine potpuno usklađenim sa standardima EU.

Voloderova kaže da se policija već nekoliko godina priprema za ulazak Hrvatske u evropsku zajednicu, tako da je Hrvatska već sada skoro spremna za ulazak u EU.

“Hrvatska je odredbe EU koje se tiču kretanja stranaca preko granice već implementirala u svoje nacionalno zakonodavstvo i to je nešto što mi provodimo već i sada. Vanjske granice s ulaskom Hrvatske u EU bi trebalo da budu granice sa BiH i Hrvatskom, što znači da se granica može prelaziti na točno određenim mjestima u točno određeno vrijeme sukladno namjeni tog graničnog prelaza sa točno propisanim dokumentima”, istakla je ona.

Rekla je da će putnici iz BiH, koji u Hrvatsku budu ulazili autobusima, biti zamoljeni da izađu iz autobusa, kako bi se provjera obavila u policijskim kućicama na graničnim prelazima.

“Kad se završi kompletna rekonstrukcija graničnog prelaza bit će bolji uvjeti za kontrolu putnika u autobusu. Granična kontrola bi trebalo da bude urađena tako da putnici iziđu iz autobusa do kontrolnih kućica”, rekla je ona.

Kada se radi o putnicima u automobilima, biće primjenjivane iste kontrole kao i do sada. Dakle, prema državljanima EU će biti sprovođena osnovna granična kontrola, dok će prema državljanima trećih zemalja biti sprovedena detaljna granična kontrola uz poštivanje ljudskog dostojanstva.

“Biće određena izuzeća kad su u pitanju državljani trećih zemalja gdje se neće morati provoditi detaljna granična kontrola kao što su, recimo, šefovi država, nositelji diplomatskih putovnica, prekogranični radnici koji idu svakodnevno preko graničnih prijelaza, osobe koje su poznate policijskom službeniku. Prema njima se neće morati svakodnevno vršiti temeljita kontrola, nego kontrola s vremena na vrijeme”, istakla je Voloderova.

Dodaje da je granični prelaz Stara Gradiška veoma interesantan osobama iz krimi-miljea iz BiH, Hrvatske i Srbije, zbog čega se policajci na graničnom prelazu nikad ne smiju opustiti.

“Zanimljivi smo osobama iz krimi-miljea koje krijumčare sve vrste roba – od duhana, prehrambenih mesnih prerađevina, droga, oružja, tako da se svakodnevno nešto dešava. Osobe sklone protupravnim radnjama sa područja Hrvatske, BiH i drugih zemalja se međusobno povezuju i mi smo svi toga dobro svjesni”, istakla je ona.

Prisjeća se nedavnog iskustva kada su spriječili slučaj švercovanja ljudi.

“Znam da je bio vikend… Policijski službenik i carinik su radili pregled jednog vozila. Koliko se sjećam radilo se o nekakvom džipu koji je bio natrpan s puno torbi. U jednom trenutku carinik je s jedne, a policajac s druge strane gurnuo ruku između tih torbi i osjetio je nešto vrlo čudno”, priča ona.

Ustanovilo se da je ispod torbi bila sakrivena žena koja je na taj način pokušala ilegalno preći granicu.

Vericu Babić, pročelnika Carinarnice Slavonski Brod, pitali smo šta će se promijeniti u pogledu carinske politike Hrvatske prema BiH nakon ulaska te zemlje u EU.

“Mi već primjenjujemo standarde EU i ništa značajnije se neće promijeniti od 1. srpnja 2012. godine. Isto će se postupati kao i do sada. Mi nemamo nikakve informacije o tome što vas zanima. Mi očekujemo a do daljeg sve ostaje kao i do sada”, rekla je ona.

(SodaLIVE.ba/Nezavisne/DEPO PORTAL)