Parlament formirao radnu grupu: Građanima u Federaciji vlasti trebaju osigurati čistiji zrak

4 3.196

Radna grupa Federalnog parlamenta izradit će zaključke o problemu zagađenosti zraka u FBiH, koji će biti dosavljeni Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, piše Patria.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH održao je tematsku sjednicu na kojoj su parlamentarci, predstavnici nevladinih organizacija i eksperti raspravljati o zagađenosti zraka u Federaciji.

Tokom decembra 2016. kvalitet zraka je ozbiljno narušena u više gradova u Federaciji BiH. Najnekvalitetniji zrak bio je u Tuzli i Lukavcu, potom Zenici i Sarajevu, ali i nekoliko drugih gradova, poput Goražda i Jajca, gdje su zabilježena velika prekoračenja graničnih vrijednosti lebdećih čestica PM10 (čestice promjera manjeg od 10 mikrometara).

Maksimalna dozvoljena vrijednost onečišćenja u zraku je 50 ug/m3. U Tuzli je ta vrijednost tokom decembra išla i do 400 ug/m3, u Zenici (Radakovo) 330, u Sarajevu 275, a u Lukavcu do 260 ug/m3.

Federalna zastupnica Amra Harčić, inicijator posebne sjednice u Parlamentu i član Radne grupe rekla je Patriji kako će pratiti izradu i provođenje zaključaka, te kako će učiniti sve da građani Federacije dobiju čistiji zrak.

– Okolinska sigurnost je pretpostavka bilo kakve druge sigurnosti. Oni koji ugrožavaju našu životnu sredinu, ugrožavaju naš mir i stabilnost. Upravo iz ovih razloga sam insistirala na zakazivanju jedne ovakve sjednice, jer je Federalni parlament mjesto koje treba da okupi sve zainteresovane aktere u rješavanju ovog problema – rekla je Hačić, piše Patria.

PREPORUČUJEMO