Poljice: Rad sa roditeljima učenika romske populacije

0 1.310

Završetak prvog polugodišta u JU OŠ „Poljice“ u Poljicu je protekao u mnogobrojnim aktivnostima, jedna od značajnih je i dodatni rad sa roditeljima učenika romske populacije.

Naime, škola u saradnji sa Save the Children Italy, realizuje ove školske godine projekt pod nazivom „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“.

Jedna od glavnih aktivnosti projekta je edukacija roditelja Roma (kroz predavanja; radionice) o važnosti obrazovanja za njihovu djecu, kako bi se smanjio broj izostanaka i rano napuštanje školovanja.

Pored dodatnog rada sa roditeljima, kordinator projekta – pedagog škole Admir Osmanović ističe da je škola u školskoj 2015/16. godini izradila Akcioni plan za prevenciju i sprečavanje napuštanja obrazovanja, koji se sastoji od niza aktivnosti.

Navodimo najvažnije:

  • Nastavak saradnje sa Save the Children Italy.
  • Edukacija roditelja i njihovo uključivanje u različite školskle aktivnosti koje se
    organizuju u školi: tribine, priredbe, sportski dani, Dan škole, izložbe itd.
  • Primjena novog koncepta dopunske nastave.
  • Obezbjeđenje besplatnog prevoza i užine.
  • Javna afirmacija učeničkih postignuća, njihove kulture i jezika.

Ono što je najvažniji rezultat svih navedenih aktivnosti, je to što je smanjen broj izostanaka sa nastave za 1100 u odnosu na broj izostanaka na polugodištu prošle školske godine.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar