Sisecam soda Lukavac i Univerzitet u Tuzli potpisali sporazum za unapređenje znanja i vještina

0 1.558

Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti između kompanije “Sisecam soda Lukavac” i Univerziteta u Tuzli potpisan je u Lukavcu, a potpisnici su generalni direktor “Sisecam soda Lukavac” d.o.o. Sefa Özincegedik, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Prof. dr Vedad Pašić, i dekanesa Tehnološkog fakulteta Prof. dr Vahida Selimbašić.

Sporazum podrazumijeva unapređenje znanja i vještina studenta i profesora prirodnih i tehnoloških znanosti, s namjerom da Sisecam soda Lukavac postane istraživački centar Univerziteta u Tuzli.

Foto: SodaLIVE.ba
Foto: SodaLIVE.ba

Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić istakla je značaj potpisivanja tog sporazuma te da na taj način poboljšavaju povezivanje sa privredom i tržištem rada.

Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti, omogućit će realizaciju projekata korisnih za širu društvenu zajednicu, ali i stručno usavršavanje budućeg kadra neophodnog specifičnoj industriji kao što je Sisecam soda Lukavac. Dekan Prirodno matematičkog fakulteta UNTZ Vedad Pašić smatra da je ‘tuzlanska kotlina’ zasnovana na hemijskoj industriji, te da je Prirodno-matematički fakultet veoma zainteresiran za daljnju saradnju.

Foto: SodaLIVE.ba
Foto: SodaLIVE.ba

Dekanesa Tehnološkog fakulteta UNTZ Vahida Selimbašić također je izrazila zadovoljstvo što je ta kompanija vidjela njihov fakultet kao instituciju koja im može ponuditi rješenja u oblasti naučno-istraživačkog rada. ”Bitno je da našim studentima osiguraju nesmetano odvijanje praktične nastave, kao i mogućnost apliciranja na naučno-istraživačkim projektima”, pojasnila je.

Sisecam soda Lukavac prepoznala je da Prirodno-matematički i Tehnološki fakultet UNTZ privredi mogu ponuditi dosta i obratno. Mnogi bivši studenti sada su zaposlenici ove fabrike na veoma odgovornim pozicijama, a uspjelo se i dogovoriti da Fabrika sode u Lukavcu bude centar za naučno istraživački rad UNTZ.

Foto: SodaLIVE.ba
Foto: SodaLIVE.ba

Direktor za ljudske resurse Sisecam soda Lukavac Vejsil Huremović istakao je da je to prilika da uposle kvalitetan kadar te da utiču na nastavne planove i programe kroz praksu.

Naglašeno je da će uspostavljena saradnja svima biti od izuzetne koristi, a njeni rezultati vidjet će se vrlo brzo. Detalja potpisivanja ovakvog ugovora, za naš portal pojasnio je univerzitetski profesor Abdel Đozić, prodekan za naučno istraživački rad:

“Potpisivanje Ugovora sa Sisecam Soda Lukavac je nastavak aktivnosti Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli na uvezivanju privrede i nauke kako bi se poboljšao naučno-istraživački rad i ponudila optimalna rješenja za procesne i okolinske probleme koji se generiraju radom bilo kojeg postrojenja. Tehnološki procesi doprinose stvaranju novih vrijednosti ali i zagađenju okoliša,isto tako tehnologija je ta koja nudi rješenja i bez koje nije moguće bilježiti napredak niti u jednom segmentu ljudskog društva. Korist od potpisanog Sporazuma imaće prije svega studenti koji će moći obavljati stručnu praksu, učestvovati u izradi projektnih rješenja, želimo da studenti što više budu uključeni u praksu kako bi sutra bili konkurentni na tržištu rada. Sličan sporazum smo potpisali sa GIKIL-om s kojim smo u završnoj fazi definisanja prioritetnih projekta koje ćemo zajednički rješavati, moramo istaći da su to većinom projekti vezani za zaštitu okoliša. Takođe, u narednom periodu očekujem saradnju na istom nivou i sa Termoelektranom Tuzla, Fabrikom Cementa Lukavac, Rudnicima.”

Delegaciju Prirodno-matematičkog fakulteta su činili i Prof. dr Amira Cipurković, voditeljica odsjeka za hemiju, te Doc. dr Benjamin Ćatović, a delegaciju Tehnološkog fakulteta su činili Prof. dr Ivan Petric i Prof. dr Abdel Đozić. Ispred “Sisecam soda Lukavac” d.o.o. sastanku su prisustvovali i Izvršni direktori Sektora, i to Nihad Akeljić, Mirsad Husić, Abdullah Akın, Vejsil Huremović i Nisad Avdić.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar