Saopštenje za javnost Kluba vijećnika SDP Lukavac

21 4.081

Nakon saopštenja Kluba vijećnika SDA Lukavac, uslijedio je odgovor Kluba vijećnika SDP Lukavac u OV Lukavac koje prenosimo u nastavku:

Klub vijećnika OO SDA Lukavac oglasio se 02.08.2017. godine, Saopćenjem za javnost povodom 9. i 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac. Klub vijećnika SDA Lukavac je u svom Saopćenju iznosi niz neistina kojima obmanjuje građane Općine Lukavac. Osjećamo dužnost i obavezu da upozorime građane Lukavca na sljedeće:

JZU Dom Zdravlja Lukavac

Klub vijećnika SDA se poziva na pravni osnov navodeći, citiramo:

„Pravni osnov za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac je član 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10) „Predsjednika i članove upravnog odbora zdravstvene ustanove iz stava 5. ovog člana imenuje i razrješava općinsko vijeće…“, član 26. Zakona o javnim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), član 28. stav 2 i član 37. stav 4. Statuta JZU Doma zdravlja Lukavac.“

Klub vijećnika SDA iznosi laži i ponaša se po principu Švedskog stola uzima samo ono što im ide u prilog, tako da namjerno izostavljaju dio člana 64. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBIH i time obmanjuje građanje Općine Lukavac i BIH. Napominjemo da je članom 64. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10) definisano je: „Predsjednika i članove upravnog odbora zdravstvene ustanove iz stava 5. ovog člana imenuje i razrješava općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.“

U nastavku se Klub vijećnika SDA poziva na član 26. Zakona o javnim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i time ponovo obmanjuje građane općine Lukavac i BIH, članom 26. Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama („Službene Glasnik RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) definisano:

„Osnivač odnosno vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razriješiti predsjednika i člana upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.“

Navedenim članom 26. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službene Glasnik RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) je definisano da je izvršni organ općine osnivač, tj, Općinski načelnik.

Potpuno je neistinita tvrdnja kluba vijećnika SDA da je Upravni odbor odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove, a kao razlog se navodi otpuštanje odnosno prestanak ugovora za 27 radnika Doma Zdravlja koji su primljeni na određeno vrijeme.

Predhodni direktor, koji je suprotno Zakonu bio tri mandata uzastopno direktor, iako je po zakonu mogao biti dva mandata, a za vrijeme svog mandata je primio 27 radnika na određeno vrijeme bez konkursa. Takođe javnosti je poznato da je jedan od vijećnika stranke SBiH bi v.d. direktor JZU DZ Lukavac te tu poziciju napustio zbog pritisaka da te radnike ostavi u random odnosu, da bi nakon toga na vijeću postupio sasvim suprotno i tražio da se tim radnicima produži ugovor o radu. VD direktor Dajana Čolić je postupila po zakonu i nije podlegala pritiscima da zaključi novi ugovor na određeno vrijeme za te radnike a da prethodno ne raspiše konkurs.

Klub vijećnika SDA takođe iznosi neistine i obmanjuje građane općine Lukavac pozivajući se na Član 37. Stav 4. Statuta JZU Dom Zdravlja Lukavac koji glasi: (Upravni odbor)

„Predsjednika i članove Upravnog odbora Doma zdravlja imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, a na način i u skladu sa Zakonom i propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH.“

Što se tiče opoziva predsjednika i članova Upravnog odbora Član 37. stav 6. Statuta je definisano:

“Način izbora i opoziva predsjednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja vrši se u skladu sa kriterijima za imenovanje u Upravni odbor Doma zdravlja, koje utvrđuje Općinskog vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.“

Iz navedenog proizlazi da je Zakonsko pravo Općinskog Načelnika da nakon provedenog konkursa predlaže Općinskom vijeću kandidate za članove upravnog odbor.

JU Centar za socijalni rad Lukavac

Klub vijećnika SDA se poziva na pravni osnov navodeći, citiramo:

„Pravni osnov za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Lukavac je: član 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BIH („Službene novine FBIH, broj: 12/03 i 34/03) član 51. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom („Službene novine TK: 05/12, 07/14, 11/15).“

Članak 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH („Službene novine Federacije BIH“, broj: 12/03 i 34/03) glasi:

1.”Imenovanja iz st. od 2. do 4. ovoga članka nisu obuhvaćena odredbama ovoga zakona.”

2.”Nominacije/imenovanja za kraće razdoblje: ovo su nominacije ili imenovanja na najviše dva (2) mjeseca koja se ne mogu ponoviti i za koja ukupna naknada za cijelo razdoblje ne iznosi više od pet 5.000,00 KM.”

Članom 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH Službene novine Federacije BiH», broj 65/13) je definisano:

“Nominacije/imenovanja na kraći period su nominacije ili imenovanja na najviše tri mjeseca koja se ne mogu ponoviti.“.

Član 51. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom („Službene novine TK: 05/12, 07/14, 11/15).

„Organ upravljanja u centru za socijalni rad je upravni odbor, a organ rukovođenja direktor.
Članove upravnog odbora imenuje osnivač na period od četiri godine.
Direktor centra za socijalni rad imenuje upravni odbor na temelju provedenog konkursa, uz prethodnu suglasnost osnivača.
Za Direktor centra za socijalni rad može biti imenovana osoba iz članka 48. stavak 2., kao i druga osoba koja ima završen fakultet društvenog smjera, pod uvjetom da u oblasti socijalne zaštite ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima.„

Napominjemo da je Općinsko vijeće Lukavac je na svojoj 8. sjednici usvojilo Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora „Centar za socijalni rad“ Lukavac i raspisao konkurs za imenovanje upravnog odbora u JU Centar za socijalni rad Lukavac.

Iz navedenog proizlazi da je Zakonsko pravo Općinskog Načelnika da nakon provedenog konkursa predlaže Općinskom vijeću kandidate za članove upravnog odbor.

JP„RAD“ Lukavac

Klub vijećnika SDA se poziva na pravni osnov navodeći, citiramo:

“Pravni osnov za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JP„RAD“ Lukavac je: član 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BIH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03).”

Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH („Službene novine Federacije BIH“, broj: 12/03 i 34/03) i člana 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH Službene novine Federacije BiH», broj 65/13) je definisano da imenovanja na kraći period ili na tri mjeseca se ne mogu ponoviti. Što je detaljno objašnjeno na predhodnom primjeru JU Centra za socijalni rad Lukavac.

Napominjemo da su do sada već imenovana dva privremena upravna odbora u JP RAD Lukavac, a ovo je treći Privremeni upravni odbor, što je namjerno kršenje zakona od strane Vijećnika prije svega SDA. Dva puta je Općinski načelnik podnosio prijedlog Općinskom vijeću za donošenje Odluke o raspisivanju Jvanog oglasa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JP „Rad“ Lukavac; ali općinsko vijeće nije usvojilo (zbog namjerne opstrukcije vijećnika iz SDA). SDA već duže vremena u praksi vrši zapošljavanje radnika bez javnog konkursa i to rodbinu i stranačke poslušnike. Dokaz u JZU Dom Zdravlja Lukavac nije bilo konkursa zadnjih 15 godina. a zaposleno je preko 100 radnika samo u JZU Dom Zdravlja Lukavac.

Ako SDA i dalje smatra da su navedene Odluke usvojene po Zakonu, pozivamo SDA da protiv bivšeg načelnika Općine Lukavac, gospodina Mujkića podnese krivičnu prijavu za zloupotrebu položaja , zato što je u svom mandatu predlagao članove Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac, JP Rad Lukavac i JU Centar za socijalni rad Lukavac.

Leave a Reply

21 komentara za članak "Saopštenje za javnost Kluba vijećnika SDP Lukavac"

avatar
najnoviji najstariji popularni
inspektor
Gost
inspektor

Ademe bolan ove tvoje zakone vec i djeca u vrticu znaju napamet fali jos onaj za replike na vijecu Bolje vam je latite se kakvog posla za dobrobit naroda,opstine Postali ste koDodik sto je on za Bih vi ste za opstinu Omladina dobila posao uDZ bez konkursa pa sta Delic objavi konkurs pa opet zaposli tuzlaka petog po bodovanju sta je on bolji Nista nije uradio Niste vrijedni da pomenete Dzevadovo dobro vi znate zajedno sDelicem sta je on uradio,ali necete da priznate ni sebi ni narodu pogotovo dr jarakovic je dobro rjesenje za vas ako nastavite tako raditi
A znate onu ako nekog ne mozes pobijediti pridruzi mu se nije sramota bujrum drugovi

variola
Gost
variola

Inspektore, i pored toga sto nije problem da se “omladina” bez konkursa zaposljava, savjetujem ti da odes kod Melise iz Prokosovica da ti da bocu sa kupljenom diplomo , a do skora Prokosovackom trgovkinjom i redovnim zvanjem ekonomskog tehnicara. Nama nije nikakav problem i kada se Jarakovicev sin zaposljava, kada se Deliceva sestra zaposljava (jeste po konkursu, ali fakat i po nepotizmu) nakon stanke od 10 i kusur godina od srednje skole do faksa i dobivanja zlatne plakete sa 30 i kusur godina, ili Intereksove kasirke, Mitine miljenice, pa i Nehrine kadrovske ujdurme u KP Rad (a i on je rudar ili geolog). Vjerovatno imas vise informacija o ovim “regularno pravnim rabotama”, pa se nadovezi, … kada komentarisemo onda komentarisimo svakog pojedinca,… ima u Lukavcu mnogo zelenih, crvenih, plavih i ostalih zloca.

Omer
Gost
Omer

Ovdje je kvaka u tome da Delić jedini priča o poštenju,konkursima i šansi za sve,a na djelu grubo krši ili je kršio sve te principe.Prema tome,i treba ga derat…Fuj

inspektor
Gost
inspektor

Postovani variola
Meni diploma ne treba pogotovo kupljena hvala na savjetu ja svoju imam.Da li znate kako je raditi pa ostati bez posla-JA ZNAM
Da li znate kako je raditi na “odredeno” vrijeme i cekati da isto istece- JA ZNAM vi sigurno iz prilozenog neznate
I upravo iz tih razloga ja podrzavam ovu omladinu .Ako im je”neko” dao sansu da rade pustimo ih zasto da i oni ZNAJU idemo dalje
Slazem se ja sa vama u dosta stvari i prije u titino vrijeme je bilo otac radi u koksari, prosvjeti zaposli dijete toga je uvijk bilo i bice a o pojedincima da komentarisemo otisli bi predaleko

variola
Gost
variola

Postovanje inspektore,
Niste me razumjeli povodom navoda o kupljenoj diplomi. Obzirom da se radi o kupljenoj diplomi zdravstvenog radnika, koji sutra treba dati injekciju Vama, meni i ostalim sugradjanima ove nase lijepe i zagadjene opstine, ja straznjicu ne okrec'o doticnoj ili slicnim.
Obzirom da smo svi ovdje, uz izuzetke, pod odredjenim pseudonimima ne bih ulazio u privatnu profesionalnu angaziranost komentatora u realnom i javnom sektoru.
Ne nagadjajte za realni sektor, u potpunosti ste u krivu, kao i za ugovor na odredjeno vrijeme. Vi, kao i ja, dobro znamo sta je ugovor na odredjeno vrijeme, mi, iz realnog sektora, ne znamo sta je to ugovor na neodredjeno vrijeme.
Ako gledate/mo neku pravicnost onda se pozovite na ljude sa biroa koji cekaju danima, mjesecima i godinama pa istim pruzite zaposljenje bez konkursa i ugovor na odredjeno. Vi iz realnog sektora i zivota znate sta je konkurs, odredjeno vrijeme i stanka izmedju odredjenog vremena.
Zanimljivo je da iz realnog sektora podrzavate, nerealni, parazitski javni sektor, koji izjeda ovo drustvo na svim razinama, da bi se uhljebili izabrani.
Puno pozdrava,

Nisad
Gost
Nisad

SDP pravnici sa 3 razreda srednje škole opet na djelu…. UO JP rad ne predlaže načelnik, Ademe, Ademe…. “Magistre”….

pravdazasve
Gost
pravdazasve

Sta se ti javljas i nekoga komentarises Nisade.Tebe je SDA postavila za predsjednika Opcinskog suda u Lukavcu,a kada je sud presao u Tuzlu nisi mogao ni sudija da budes.Zavrsio si pravni fakultet u Doboju a velicinu tvoga advokatskog umijeca pokazuje tuzba koju si napravio za forum za zastitu okolisa Lukavac!

SDP Insider
Gost
SDP Insider

Alo ba neslani ovnovi koga zanima više dom zdravlja, u vodi nekakav mangan, koksara utuši, iz sode ko iz černobila a vi o zakonima, me ebo Vas lafinaš u prkno malo odj…te više.

13 septembar
Gost
13 septembar

Kad se vijecnici SDP a misle javno ograditi od Lafnafa , prestanite ba u po sezone godišnjih odmora pisat ova nesuvisla saopštenja na saopcenja i jedni i drugi, ne mislite ozbiljno valjda da će Vam neko čitati ove romane dosadni ste ba više. Nego pošto je i svakoj budali već odavno jasno osim Vas dupeuvlakaca još nekoliko u SDP u opet moram da pitam Vijecnike SDP a ovdje ne mislim naravno na Jaketa i na ovog čabra s Ozrena kojem je žena bila član SDS a , nego Ademe na tebe i na ovog Ibrakica ako se pameti dozove kad će te otrest od sebe ovu nakaradu prije svega nakaradu kao čovjeka zvanog Delić. Ovom govorim prije svega radi svih nas a onda i radi Vas samih što prije To uradite manje će da boli, nego kad se zakasni skroz kao i sa svakom bolesti uostalom. Moj Ademe, moj viditel da je cojk ***

Milan Bundic
Gost
Milan Bundic

Kad će ba tribina Lafinasu, ko je lud da čita ovoliko saopštenje ima li za naš penzionere šta uživo da nam se objasni , nemamo mi ocinjeg vida da ovo čitamo Bundiću nacelnjace naš

fuci
Gost
fuci

Adem Mahovkić ekspert prava iz SDP-a je skoro imao provjeru znanja u Agenciji za državnu službu kada je konkurisao za SEKRETARA općine Lukavac i možete mislit da nije položio ispit pa je Lafinaš Delić izabrao Eksperta Numanović Enesa izbjeglicu iz Njemačke na ovu odgovornu funkciju sa iskustvom u radu općinske uprave od NULA dana.Doduše Ademu je rekao Delić da ne konkuriše za sekretara jer mu tu treba čovjek od povjerenja sa međunarodnim iskustvom.
Delić pravi upravu po svojoj mjeri sa sebi odanim kadrovima:Numanović Enes,Izeta Bajrić,Sadija Osmanović,Adi Dautović,Aziz Čačković i dr. sve istaknuti kadrovi SDP-a.Da imaju kapacitet za podnošenje krivičnih prijava,pozivanje SIPE i provođenje konkursa po zakonu i naravno prijem najkvalitetnijih kadrova iz Tuzle.

Neutralni
Gost
Neutralni

Ti se drogiraš? Čuj Izeta Bajrić SDP kadar? Hahahahahah Udarila ti vrelina u glavu opet buncaš.

karl marks
Gost
karl marks

Ti ko biva nisi upućen barbika nije SDP ali nije ni SDA zašto se 12 godina javno deklarisala. Valja čuvat guz. odnosno poziciju, a to se zove ProfeIonalac..

Neutralni
Gost
Neutralni

Upravni odbor predlaže Načelnik ko god da je on. Nađite zakon i pročitajte.

karl marks
Gost
karl marks

Nema on šta predlagat njemu slijedi opoziv , što i on jedva čeka biće žrtva pa možda šta postigne na Opštim izborima. Adem za Načelnika on ima iskustvo bio je jednom.

Milenko Blagojević
Gost
Milenko Blagojević

De ba, pustite Dževdu.On je zasadašnjeg “druga” bio gospodin…

karl marks
Gost
karl marks

Za ovog je poređenje sa Dževdom ostvarenje sna. Treba on bar obnovit mandat pa da se porede ovako ljudi 12 godina bit Načelnik bez slikanja televizije promocije ipak je nešto. Miralem Srabović u socijalizmu Dževad u ovo vrjeme a likovi iz Devetaka ima nešto u tome

tuzlak
Gost
tuzlak

Bravo Deliću pokaži tim seljacima u Lukavcu da nemogu postat građani dok im urbani načelnik ne dovede Tuzlake da urede općinu.

Za Lafinasa
Gost
Za Lafinasa

Joj ludnice u DZ , mislim otkako je Jarak direktor haha 🙂

Insider
Gost
Insider

Načelniče, načelniče…
Okružio si se degutantnim “vođama” koji samo svoj pravac znaju, Adem da je dobar pravnik ne bi tražio pomoć mlađih kolega. Otjerao si najbolje saradnike. Svaki tvoj korak ruši samo tebe. Nastavi slušat SDP poltrone i dupeuvlakače pa ćeš daleko dogurati.
Jadan je narod Lukavački kad im Tuzlak vlada!!!

fuci
Gost
fuci

Dugovi i drugarice,može li nam neko odgovoriti od članova SDP-a BiH u Lukavcu koliko partija nam je promijenio predsjednik Edin Delić,a koliko zamjenik Sulejman Brkić, te predsjenik kluba SDP-a u općinskom vijeća Adem Mahovkić.To je ekipa koja ne zaslužuje da vodi jednu podružnicu u mjesnoj zajednici a ne SDP-e BiH,općine Lukavac.Njima smetaju pravi SDP-ovci koji su za SDP i kad gubi i kad dobija i koji nemogu sebi dozvolit da ih vode PRELETAČI,koji će odlepršat prvi put kad nebudu imali ličnog interesa.