Općina Lukavac: Održan sastanak sa predstavnicima UNHCR-a i Hildswerk-a

0 3.121

Danas je u Općini Lukavacodržan sastanak općinskog načelnika Edina Delića i predstavnika UNHCR-a i Hilfswerk-a, u vezi projekta “Pomoć povratnicima i raseljenim licima u šest odabranih općina/gradova kroz blisku saradnju sa lokalnim vlastima“, za čiju je realizaciju UNHCR odobrio finansijska sredstva.

Cilj projekta je da se osiguraju održivi ekonomski uslovi za ugrožene porodice povratnika i raseljenih lica, na način da se preduzete akcije prilagode specifičnim potrebama svakog korisnika pojedinačno, kao i šire zajednice. Projekat će omogućiti jačanje lokalnih kapaciteta, putem prenosa znanja i iskustva na opštine i organizovanje treninga i obuka predstavnika lokalnih vlasti vezano za pripremanje projekata i pristup raznim fondovima, tehniku upravljanja i implementaciju projektom. Također, projekat će pružiti pomoć u vidu grantova porodicama povratnika i raseljenih lica za samozapošljavanje u okviru poljoprivrede, stočarstva, voćarstva, zanatstva i drugih primarnih i sekundarnih privrednih sektora, sve u cilju ekonomskog osnaživanja i samoodrživog povratka/ostanka, te što lakše integracije/reintegracije u sredine u kojima žive.

Načelnik Edin Delić je izrazio zadovoljstvo i zahvalnost donatoru zbog ovog projekta koji će pomoći najviše najugroženijim porodicama,  koji do sada nisu bili učesnici sličnih projekata.

Mi imamo povratnike, imamo prostor u kojem je moguće realizirati ovakve projekte i meni je iznimno drago da smo se našli na listi općina u kojima će se se realizirati ove aktivnosti. Posebno bih naglasio da se osim socijalne komponente koja će biti jedan od kriterija, veliki značaj pridaje ekonomskoj održivosti i porodica i samog projekta. Finansijska sredstva su značajna naročito za porodice koje su u stanju socijalne potrebe i koje mogu ovaj inicijal iskoristiti da kako se u narodu kaže „nauče pecati ribu, a ne da im je pečenu serviramo“. U ovaj projekat će biti uključena i nedavno formirana lokalna akciona grupa (LAG) Modrac, koja korespondira sa ovim projektom,  a mi ćemo se potruditi da kroz uspješnost implementacije ovog projekta, otvorimo vrata za neke druge kojim ćemo podsticati razvoj ruralnih sredina. UNHCR je osigurao sredstva za sve aktivnosti u projektu, a na osnovu kriterija i uz primjenu iskustava kroz već naučene lekcije iz prethodnih projekata,  UNHCR će odabrati porodice kod kojih će će efekat implementacije biti najveći, koje imaju mlade ljude i koje mogu sredstvima pokrenuti ekonomski ciklus razvoja i opstanka porodice,  je načelnik Općine Edin Delić.

Kada su u pitanju uslovi koji se moraju ispuniti kada je u pitanju odabir porodica za projekat, prvi je predznak ugroženost porodice – raseljena lica i povratnici u stanju potrebe.

Neki osnovni kriteriji će biti da porodice imaju status raseljene osobe ili povratnika, da su nezaposleni, lošeg materijalnog stanja, da posjeduju radne sposobnosti, sa svakim  korisnikom će se pojedinačno raditi. Pomoć će biti pružena u skladu sa njihovim radnim sposobnostima, pomoć može biti u zanatskim ili poljoprivrednim mašinama, spektar je veoma širok, zavisno od njihove mogućnosti i sposobnosti za rad, istakla je Azema Avdušinović, menadžer projekta.

Trajanje projekta je 12 mjeseci, a ukupna vrijednost za svih šest općina/gradova među kojima su još i Čapljina, Doboj, Kotor – Varoš, Novi Grad i Bihać je 2.500.000 KM.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar