Lukavac: Produžena grijna sezona

1 5.355

Grijna sezona će biti nastavljena do daljnjeg, sa članom 24. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, a vezano za kraj sezone grijanja 2016-2017, počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine.

Naime, sezona grijanja može početi (najranije) 01. oktobra, a završiti (najkasnije) 01. maja ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 12°C ili manje za početak sezone ili 12°C ili više za kraj sezone.