Najutjecajniji medij na općini Lukavac

AAT Lukavac: Kvalitet vode je alarm nadležnima da preduzmu mjere zaštite zdravlja stanovništva

10 3.726

Povodom aktuelnog problema vezanog za kvalitet vode iz gradskog vodovoda u Lukavcu, te naše objave o negativnim rezultatima analiza vode uzetih od strane Zavoda za javno zdravstvo TK, na našut adresu stiglo je i saopćenje Udruženja za zaštitu prirode i okoline “Aer Aqua Terra” Lukavac, koje vam prenosimo u cjelosti:

“Činjenice o prisustvu i visokim koncentracijama teških metala (mangana i željeza) u vodi koju koriste naši građani bi trebali biti alarm nadležnim da konačno preduzmu mjere kojima će zaštiti zdravlje stanovništva. Da li to u vodi treba da se pojavi živa, kadmij ili arsen koji su dokazani kancerogenici da bi se nešto preduzelo?

Moramo napomenuti da mangan i željezo u ovako povišenim koncentracijama mogu imati izražen negativan uticaj na ljudski organizam, a njihov toksični efekat može biti jednak onom kakav imaju navedeni kancerogenici. Prateći pojavu i konstatno prisustvo mangana u vodi kao i pojavu željeza, skrećemo pažnju na vrlo vjerovatnu pojavu pojedinih bakterija u vodi, jer je vidljivo da se u sistemu vodosnabdijevanja razvijaju anaerobni uslovi koji pogoduju takvoj pojavi. Dakle, moguća je pojava Klebsiella bakterija i to Klebsiella pneumoniae i Klebsiella oxytoca.

Ove bakterije su iz porodice Enterobakterija, gram negativne su kod ljudi se nalaze u probavnom traktu gdje ne uzrokuju bolesti. Međutim ukoliko su prisutne u vodi iznad granične vrijednosti, tokom tuširanja ili drugih higijenskih potreba mogu se udahnuti sa kapljicama vode ili nanijeti na već postojeće površinske rane.

Navedeno može uzrokovati infekcije disajnih puteva, krvotoka, dodatnu infekciju postojećih rana i meningitis. Kako bi spriječili da dođe do ovakvih pojava, potrebno je odrediti u kojem dijelu sistema vodosnabdijevanja je izvor teških metala i eventualnih bakterija. Monitoringom se mora obuhvatiti voda na ulazu u sistem, prije i poslije postrojenja za pripremu vode, voda iz magistralnog cjevovoda koji isporučuje vodu prema potrošačima i uzorak vode sa česme (obdnište, škola i sl.).

Tumačenje rezultata monitoringa mora se prepustiti stručnim licima kao i propisivanje konkretnih mjera na smanjenju i sprečavanju sličnih scenarija. Vaš AAT Lukavac”

Udruženje AAT Lukavac

Rješenje sanitarnog inspektora Općine Lukavac o zabrani konzumiranja vode za piće iz Centralnog vodovoda još je na snazi!